Årsrapport 2023

Bouvet har i 2023 levert vekst, resultater og utvikling i et omfang vi aldri før har opplevd.


Årsrapport 2023

Bouvet sin årsrapport for 2023 gir et innsyn i hvordan vi aktivt arbeider for å skape verdier på både kort og lang sikt. Dette gjelder ikke bare våre ansatte og aksjonærer, men også samfunnet som helhet.

Les rapporten her (PDF)

Bouvet Årsrapport European Single Electronic Format (ESEF)

Omslag årsrapport Bouvet Norge.jpg

 

Bærekraftsrapporten 2023

Et utdrag fra årsrapporten om vår rapportering på bærekraft.

Les rapporten her (PDF)

Vår tilnærming til bærekraft

Bærekraft 23 forside.jpg

 

Likestillingsredgjørelse 2023

Et utdrag fra årsrapporten om vår rapportering på likestilling. 

Les rapporten her (PDF)

Liksestilling forside.jpg

 

Rapport åpenhetsloven 

Les rapporten her (PDF)

 

 

Åpenhet 23 forside-100.jpg

 

Godtgjørelsesrapport for ledende personer

Et utdrag fra årsrapporten om vår rapportering på godtgjørelse. 

Les rapporten her (PDF)

Godtgjørelse 23 forside.jpg

 

Konsernsjefen har ordet

2023 – et år med solid vekst og utvikling!

Les konsernsjefens ord her

Portrett Per Gunnar_2.jpeg