bærekraft6.png

 

Bærekraft

ESG og samfunnsansvar 

Som konsulentselskap kan vi bidra med vår digitale kompetanse og gjennomføringsevne slik at Bouvet, samfunnet, våre kunder og andre interessenter, sammen kan utvikle verden i riktig retning.

 

Vår tilnærming

Bærekraft er noe vi tar på alvor. Vår visjon «Vi går foran og bygger fremtidens samfunn» viser at vi ønsker å bidra til langsiktig verdiskapning med fokus på miljø og klima, sosiale og økonomiske forhold, som er de tre pilarene bærekraft består av.

Les mer i bærekraftsmanifestet vårt

 

Rapporter og innsikt

Bærekraftsrapporten 2022

Last ned PDF her

 

Bouvet Transparency Act Report 2022 NO v3 210423.jpg

Rapport åpenhetsloven

2022

Last ned PDF her

 

Bouvet Equality statement 2022 NO v3 210423.jpg

Likestillingsredegjørelse

2022

Last ned PDF her

 

Våre dokumenter​

graf-04.svg

Vår visjon «vi går foran og bygger fremtidens samfunn» viser at vi ønsker å bidra til langsiktig verdiskaping med fokus på de tre ESG-pilarene i bærekraft: miljø og klima (E), sosialt ansvar (S) og virksomhetsstyring (G). ​

 

Miljø 

Miljøpolicy

Miljøstrategi Innkjøp

Energi

Avfall

Transport

Vår miljøpåvirkning

Miljøfyrtårnet

ISO 14001 Miljøstyring

Verdt å få med seg

 

Kundeprosjekter 

logo-rapport.png

Våre kunder består av viktige samfunnsaktører innen energi, offentlig virksomhet, industri, transport og helse, for å nevne noen. Gjennom samarbeid med kundene kan vi trekke verden i riktig retning. 

Bouvets medarbeidere har til sammen en helhetlig kunnskap om teknologi, bruker, organisasjon og forretning. Skal digitaliseringsarbeidet gi langsiktig gevinst, er det avgjørende med tverrfaglig tilnærming og kompetanse for å håndtere utvikling og endring.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i våre kunderelasjoner

klynger.png

Klyngesamarbeid

I Bouvet samarbeider vi med ulike klynge og næringsforeninger. Dette er viktig for oss for å leve etter vår visjon om å være med å bygge fremtidens samfunn.

Les mer om våre klyngesamarbeid her

Mangfold og inkludering

mangfold-03.svg

Bouvets medarbeidere, kunder, investorer og andre interessenter er opptatt av hvordan vi jobber med ESG i egen drift. Dette gjelder ikke minst hvordan vi i praksis bidrar til mangfold og likestilling på arbeidsplassen og i bransjen. Mangfold er imidlertid ikke noe vi driver med fordi kunden etterspør det. Mangfold fremmer kort sagt arbeidsglede, innovasjon og verdiskaping.

Les mer om vår tilnærming her

Noen av våre prosjekter med fokus på bærekraft

Nyheter relatert til bærekaft