Facebook Pixel
bærekraft6.png

 

Bærekraft

Som konsulentselskap kan vi bidra med vår digitale kompetanse og gjennomføringsevne slik at Bouvet, samfunnet, våre kunder og andre interessenter, sammen kan utvikle verden i riktig retning.

 

Vår tilnærming

Bærekraft er noe vi tar på alvor. Vår visjon «Vi går foran og bygger fremtidens samfunn» viser at vi ønsker å bidra til langsiktig verdiskapning med fokus på miljø og klima, sosiale og økonomiske forhold, som er de tre pilarene bærekraft består av.

Les mer i bærekraftsmanifestet vårt

 

 

"

Vi skal ha med oss bærekraftaspekter som helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og hederlig forretningsatferd i alt vi gjør. Våre medarbeidere skal få den opplæringen og den støtten de trenger for å videreføre det samfunnsansvaret Bouvet tar.

– Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør, Bouvet

 

 

Vi er inspirert av Brundtlandkommisjonens formulering i vår tilnærming til bærekraft, som ble lansert i Rio i 1987:  

«Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov»

Les mer om våre fire hovedmål

Vi skal utvikle og dele kompetanse på bærekraft 

Les mer om vår tilnærming her

Vi skal gå foran og holde orden i eget hus

Les mer om vår tilnærming her

Vi skal ha fokus på bærekraft i alle relasjoner med kunder og samarbeidspartnere

Les mer om vår tilnærming her

Vi skal omfavne en inkluderende og mangfoldig kultur

Les mer om vår tilnærming her

Rapporter og innsikt

Bærekraftsrapporten 2021

Som et ledende IT-selskap skal vi gå foran og bidra til en bærekraftig fremtid lokalt, nasjonalt og globalt.» Dette betyr at vi skal ha bevissthet, ta ansvar og jobbe langsiktig innen bærekraft.

Les mer i bærekraftsrapporten vår for 2021

 

Bærekraftsrapport 2022

 

Rapporter fra 2021

Årsrapporten

Les mer om hvordan vi forholder oss til bærekraft og tiltak vi har iverksatt for bærekraft i 2021.

Les årsrapporten vår for 2021 her (pdf)

Vår vesentlighetsanalyse

Høsten 2021 gjennomførte Bouvet en ny vesentlighetsanalyse basert på Euronexts veiledning om ESG-rapportering, med hensikt å identifisere bærekraftsområder som er viktig for oss i form av vår størrelse, vår regionale struktur og verdisett som eksemplifisert i frihet og engasjement.

Les hele analysen her

De ansattes årsrapport

Vi kaller det en årsrapport, men denne rapporten inneholder ikke side opp og side ned med sektordiagram som belyser den økonomiske oppnåelsen i selskapet, den handler om det viktigste i Bouvet, nemlig folkene våre. Her har vi også skrevet mer om bærekraft fra en ansatt sitt perspektiv samt tiltakene vi har jobbet med i 2021. 

Les nettversjon av rapporten på egen side på bouvet.no, lenke her.

Rapport om personvernet i den norske skolen

I Bouvet er vi opptatt av at skolen skal være et trygt og sikkert sted der elevenes lovfestede personvern blir ivaretatt. Derfor har vi foretatt en undersøkelse og laget en rapport om hvordan det står til med elevenes personvern etter at skolen ble heldigital over natten 12. mars 2020

Les rapporten her (PDF)

Rapporter fra tidligere år

Bærekraftsrapporten 2020

Som et ledende IT-selskap skal vi gå foran og bidra til en bærekraftig fremtid lokalt, nasjonalt og globalt.» Dette betyr at vi skal ha bevissthet, ta ansvar og jobbe langsiktig innen bærekraft. Les mer i bærekraftsrapporten vår for 2020. 

Les mer her

Vår vesentlighetsanalyse for 2020

Høsten 2020 gjennomførte Bouvet en vesentlighetsanalyse basert på Euronexts veiledning om ESG-rapportering, med hensikt å identifisere bærekraftsområder som er viktig for oss i form av vår størrelse, vår regionale struktur og verdisett som eksemplifisert i frihet og engasjement.

Les mer her

Årsrapporten 2020

Les mer om hvordan vi forholdt oss til bærekraft og tiltak vi iverksatte for bærekraft i 2020. 

Lenke her (pdf)

 

Rapport – Digitalisering for å fremme bærekraftig vekst og utvikling 2019

Ønsker du å vite mer om hvordan flere av landets største virksomheter ser på og jobber med bærekraft knyttet til digitalisering? Bouvet gjennomførte, i forkant av Arendalsuka 2019, en studie blant flere av landets største virksomheter, hvor relevante undertema under digitalisering knyttes opp til bærekraft.

Les rapporten her

 

 

Klyngesamarbeid

I Bouvet samarbeider vi med ulike klynge og næringsforeninger. Dette er viktig for oss for å leve etter vår visjon om å være med å bygge fremtidens samfunn.

Norwegian Offshore Wind Cluster

040521082144_40348_6d940d5fd7e2310dc1f7a4668000f9d3229948d66a2f2d7e77ab1033feda40fbf672f5ecb99818c6b06ddff912.png

Som medlem av Norwegian Offshore Wind Cluster tar vi del i utviklingen av havvind både i et globalt, europeisk og nasjonalt perspektiv.

Avfallsforsk

logo.svg

Bouvet er fra 2022 medlem av Avfallsforsk. Avfallforsk er et ledende nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling. 

 

GoforIT

Go For IT header stor3.jpg

GoForIT er et unikt samarbeidsprosjekt mellom akademia og arbeidslivet, som ble dannet for å samkjøre den nødvendige satsingen på bærekraftkompetanse. 

 

Noen av våre prosjekter med fokus på bærekraft