I denne episoden diskuterer vi blant annet disse punktene:

UX-paraplyen

 • Begrepet UX; er det for vidt? 
 • Informasjonsarkitektur – strukturerering av informasjon for gjenfinnbarhet
 • IXD – lettfattelig og intuitiv funksjonalitet
 • VizD – merkevare, ikonografi, typografi, farger, visuelt tiltalende som støtte opp under funksjonalitet
 • Innhold og kommunikasjon – klarspråk, endringsledelse og markedsføring
 • Dev – teknisk implementering som støtter forståelsen
 • Testing – sikre at det vi har laget treffer på målene, gjennom kvalitativ og kvantitativ analyse
 • Produktdesign – emballasje og fysiske produkter
 • Tjenestedesign – produktet i kontekst, fra kjøp via bruk, til brukerstøtte og avslutting

Hva skal til for å lykkes med UX?

 • Hvordan skape gode opplevelser?
 • Smidig tilnærming – Lean UX
 • Endringsledelse, både internt og eksternt
 • Branding, kommunikasjon og spredning
 • Kvantitative og kvalitative data
 • Fokus på forretningens mål
 • Design med i hele prosessen

Flere episoder