Brukertesting

Brukertesting handler om kvalitetssikring. Men med hvilket fokus? Hvordan hente innsikt fra brukeren? Når bør du starte med å brukerteste? Og er brukertesting nok i en smidig hverdag?

Brukertesting handler om kvalitetssikring. Men med hvilket fokus? Hvordan hente innsikt fra brukeren? Når bør du starte med å brukerteste? Og er brukertesting nok i en smidig hverdag? I denne episoden dykker vi litt ned i materien på hva brukertesting er, hvordan vi opplever at mange tenker rundt brukertesting, og hvordan vi mener du faktisk bør tenke rundt brukertesting.

 

Medvirkende

Vibeke Berge
Prosjektleder og agil coach
Carl Christian Grøndahl
Analytiker og rådgiver
Torbjørn Helland Solhaug
Avdelingsleder i Bouvet øst kundeopplevelse

Flere episoder