Bistår i arbeidet med å levere felles verktøy til 110-sentralene

Vi bistår Locus Solutions AS i utvikling av nytt felles oppdragsverktøy for alle 110-sentralene i Norge. Det nye systemet vil gi de regionale beredskapsmyndighetene en robust og fremtidsrettet løsning for håndtering av brannhendelser og andre nødsituasjoner.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Locus Solutions AS har fått oppdraget med å levere systemet, og Bouvet er med som utviklingspartner. I tillegg leverer Geodata systemets kartløsning og Bliksund løsninger for digital samhandling mellom 110 sentralene og brannvesen. I Bouvet sitter vi med et team i lokalene våre i Drammen og i Sandefjord og utvikler denne samfunnskritiske løsningen. 

Utfordring

Eksisterende løsning er kostbar å vedlikeholde, mangler funksjonalitet, og har nådd sin tekniske levealder og i 2019 startet arbeidet med å utarbeide en anskaffelse for å få på plass et nytt felles system. Det nye verktøyet blir eid av norske kommuner, og eierskapet forvaltes av NKS110 IKS.

Løsning

LocusEmergency OHV (LEO) vil gi 110-operatørene et fremtidsrettet, brukervennlig og tilpasset støtteverktøy for håndtering av alle sentralens lovpålagte oppgaver.

Nytt oppdragshåndteringsverktøy skal ivareta 110-operatørenes behov for knytte data, ressurser og hendelser sammen, gjennom enkle arbeidsoperasjoner med intuitiv og god arbeidsflyt, og bidrar til å sikre en rask håndtering av hendelser med høy kvalitet.
Det nye verktøyet skal gi et løft for samhandling på tvers av regionene og etatene da det blir en sentralisert løsning med støtte for overflyt av henvendelser fra en sentral til en annen. Det blir en forbedret informasjonsdeling mellom nødetatene da verktøyet vil integreres mot ulike register (kjøretøy-, folke-, felles ressursregister m.m.) og
kontaktsenter for håndtering av innkommende henvendelser som telefoni, alarmer, e-call (SOS-knappen i biler), video osv. Verktøyet vil bestå av moderne Kart/GIS-løsninger og en forenklet webløsning, deriblant enklere administrasjon av vaktplaner.

Da Bouvet ble forespurt å stille med en stor mengde ressurser til dette prosjektet, var det mange som viste interesse for å være med. Samfunnsoppdraget som ligger i å skape et moderne og robust system som skal gjøre hverdagen for norske borgere tryggere og bedre når ulykken inntreffer, er som skapt for våre verdier.

Bjørn Erik Beitnes, prosjektleder i Bouvet

Metodikk brukt i prosjektet

Utviklingsteamet jobber smidig og følger utvalgte prinsipper i Scrum-metodikken. 
Prosjektet som helhet leveres på SSA-T og følger Prince2-rammeverket.

Teknologi i prosjektet

Løsningen utvikles i hovedsak i programmeringsspråket C# (en del av Microsoft .NET plattform) og WPF (Window Presentation Foundation). Det er en flerskjerms-applikasjon, hvor kartet utgjør en viktig del. I tillegg utvikles det en brannstasjonsportal som blant annet vil tilgjengeliggjøre informasjon om pågående hendelser ute på brannstasjonene. Brannstasjonsportalen utvikles i C# og Blazor.

Dette skaper morgendagens samfunn og er motiverende og givende for våre ansatte.

Eirin Blæstrud, Avdelingsleder i Bouvet

Ta kontakt om du ønsker en prat om dette prosjektet eller hvordan vi kan bistå i deres!

Petter Olsen
Forretningsutvikler

Se flere prosjekter her