flirt00021

Bane NOR

FIDO for en papirløs og sikker togframføring

Prosjektet var digitalisering av det papirbaserte distribusjonssystemet og svaret ble FIDO, en mer effektiv og filtrert kommunikasjon mellom togledere, togekspediktører, førere og ombordansvarlige. Systemet inngår i et større program, Operativ Trafikkinformasjon (OTI) som skal bidra til sikker, hensiktsmessig og effektiv togframføring.