Facebook Pixel
Foto: Nsb/ Svein Magne Morken

Bane NOR

Grønnere tog i Europa

Java-appen «Erex» gjør europeiske tog mer effektive og rimeligere å drifte. Samtidig sparer de millioner i strømregninger.

Utfordring

Tog går på strøm. Det er godt for miljøet, for planeten, for menneskene. Det som ikke var så bra, var at jernbaneselskapene (som NSB, CargoNet eller Flytoget i Norge) som betalte for strømmen, ikke fikk en regning på hva de faktisk hadde brukt. Det ble en estimert avregning.

Det var en komplisert affære fordi togene beveget seg over landegrensene, og brukte strøm på ulike tider av døgnet. Strømpriser, tariffer, skatter og avgifter gjorde at kabalen ble veldig krevende. Derfor ønsket Bane NOR seg et system for håndtering av strømmåling og fakturering på jernbanenettet, Bouvet tok utfordringen.  

Løsning

Det resulterte i Erex, som gjør at togselskapene verken betaler mer eller mindre enn det de skal. Systemet tar imot data om strømforbruk og GPS-posisjon fra alle lokomotiver i jernbanenettet. Fakturaen er beregnet ut i fra planlagt togtur, strømpriser, tariffer, skatter og avgifter.

Erex fanger opp når strømprisen varierer gjennom døgnet og tar høyde for at togene passerer landegrenser. Løsningen gjorde at samarbeidet mellom Norge, Sverige, Danmark, Finland, Sveits, Nederland og Belgia ble en god del enklere. Organisasjonen som står bak samarbeidet mellom disse 7 landene heter Eress.

Erex er en Java-basert applikasjon med en web frontend og en Oracle database backend. Erex benytter seg av en rekke open source produkter, inkludert Spring, Hibernate, ActiveMQ og Camel. Erex innfører nå deler av Hadoop, for å håndtere de økende mengdene data som behandles av Erex og gir en ny og forbedret analytisk funksjonalitet til Eress-partnerne.

Screen Shot 2018-06-11 at 15.37.38

Verdi for kunden

I dag er Erex er et system for håndtering av strømmåling og fakturering på jernbanenettet. Dette internasjonalt samarbeidsprosjekt er med på å gjøre det mulig å senke strømforbruket på jernbanen. 

NSB kan allerede vise til store innsparinger innenfor kjøreatferd, forbruk hos tog som står i ro, og klimakontroll i togsettene. Totalt har NSB redusert energiforbruket per kjørte tonnkilometer med om lag 18 % siden oppstarten av prosjektet i 2004.

I tillegg er den nye løsningen med på at selskapene har penger til andre ting.  Etter innføring av løsningen har NSB alene spart mellom 40 og 50 millioner kroner årlig. Flytoget rapporterer at de reduserte strømregningen med 16 % etter innføring av Erex.

Prosjekt: Erex