Bærekraftsidébanken skal bidra til at kommuner implementerer bærekraftsmålene

Sammen med Asker kommune og Viken fylkeskommune har Bouvet utviklet Bærekraftsidébanken, et nettbasert verktøy for deling av gode, konkrete tiltak for å implementere FNs bærekraftsmål i Askersamfunnet.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Det er politisk vedtatt at Asker kommune skal tuftes på FNs bærekraftsmål, hvor senteret for innovasjon og læring har det koordinerende ansvar for implementering av dette gjennom programmet "Bærekraftige Asker".

Utfordring

I Asker kommune er det mange aktører som jobber med ulike tiltak innen bærekraft. Kommunen ønsket å få til et tettere samarbeid der aktørene kan dele av sin kunnskap og inspirere. Med dette som bakteppe gjennomførte de et pilotprosjekt i 2019, hvor hensikten var å innhente erfaringer ved implementering av bærekraftstiltak i kommunen. Et av prosjektene (Bærekraftsidébanken) handlet om å utvikle et digitalt verktøy for deling av gode og konkrete tiltak knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

 

Løsning

Løsningen skal samle inn bærekraftstiltak fra barnehagene. Barnehagene kan dele sine tiltak og velge tiltak andre har opprettet. Det skal være lav terskel og løsningen skal kunne brukes både til langsiktig planlegging og for å løse umiddelbare behov basert på situasjon.

Tjenesten danner grunnlaget for en nasjonal delingsplattform, og er utviklet av et tverrfaglig team fra Bouvet i samarbeid med Asker kommune, Viken Fylkeskommune og Borgensonen barnehager. Den muliggjør deling av konkrete tiltak opp mot FNs bærekraftsmål med utgangspunkt i barnehager som den viktigste målgruppen. 

Bilde_1.jpg
 

OVERSIKT OVER TILTAK: Skjermdumpen viser en oversikt over tiltak som er lastet opp i idébanken. Her kan man bli inspirert til å jobbe med bærekraft, samt filtrere på tiltak som passer din situasjon. Enten du er ute eller inne, har små barn eller store barn.

 
Bilde_2.jpg
 

SELVE TILTAKET: Her er vi inne på selve tiltaket. Det følger en enkelt beskrivelse i tillegg til at man kan se hvilke former for utstyr, finansiering og kompetanse som kreves. 

 

Bilde_3.jpg
 

BÆREKRAFTMÅL: Her ser man en oversikt over barnehagens gjennomførte tiltak knyttet opp mot FNs bærekraftsmåL

Vi er svært fornøyd med arbeidet som er gjort, og ikke minst hvor effektive Bouvet har vært i arbeidet sitt.

Prosjektansvarlig Asker kommune

Metodikk

I arbeidet med å "utvikle den riktige løsningen", brukte Bouvet Design Thinking som metodeverk. Fordelen med metodikken har vært at vi har utviklet løsningen basert på brukerbehov, istedenfor egne antakelser. På denne måten har Bouvet redusert risikoen for å feile, ved å utvikle en et digitalt verktøy målgruppen trenger, ønsker og har behov for. Videre har både designerne, utviklerne og kunden vært involvert i hele prosessen, noe som har ført til gode beslutningsprosesser og nødvendig forståelse og forankring.

Etter at det innledende arbeidet med å "utvikle den riktige løsning" var gjort, anvendte Bouvet Smidig utvikling som metodikk for å "utvikle løsningen riktig". På denne måten klarte vi på en effektiv og smidig måte å utvikle funksjonalitet, som både ble testet og forbedret, før implementering. Ved å jobbe i korte iterasjonen klarte Bouvet å utvikle en fungerende minimumsløsning (MVP), i samarbeid med Asker kommune og Viken fylkeskommune innenfor de gitte rammene.

Teknologi

Bærekraftsidébanken er bygget på Microsoft Power Platform Portals, som er en del av Microsoft 365. Platform består av en rekke tjenester og gir tilgang til data fra Microsoft 365 for både interne, eksterne og anonyme brukere. Teknologien er Microsoft sin tilnærming til kodefri utvikling av apper, tjenester og skjemaer tilpasset ulike forretningsbehov, og gir unike muligheter som før var forbeholdt profesjonelle utviklere. Ved bruk av Power Apps Portals var vi i stand til å blant annet gjenbruke sideutforminger gjennom maler, samt legge til skjemaer og visninger for å visualisere nøkkeldata fra Dataverse.


Dataverse er en skybasert løsning som enkelt strukturerer en rekke data og forretningslogikk for å støtte sammenkoblede applikasjoner og prosesser på en sikker og kompatibel måte. Dataverse er ikke designet for frittstående bruk på lokale servere, så brukeren er dermed avhengig av internettforbindelse for å få tilgang til og bruke den.

Ta kontakt om du ønsker en prat om dette prosjektet eller hvordan vi kan bistå i deres!

Marianne Tuen Smedås
Avdelingsleder, Øst Forretningsdesign

Se flere prosjekter her