Topp-intranett

Midtre Gauldal kommune

Forsterker delingskultur og kommunikasjonsflyt

Med nytt intranett har de ansatte i Midtre Gauldal kommune fått et verktøy som tilrettelegger for bedre samarbeid og kommunikasjonsflyt – på tvers av enheter.

Prosjekt: Intranett

Tidsrom: 2016 - 2017

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Trondheim