Bruk av Lens i medisinske scenario

I samarbeid med Safer og Egersund Energy Hub ser vi på mulighetene for å bruke Lens i simulerte medisinske scenarioer

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Lens by Bouvet gjør arbeidslivet tryggere

Vi har tidligere snakket om Lens by Bouvet som er en kommunikasjonsplattform for Microsoft HoloLens 1/2, mobil og web. Du kan lese den artikkelen her. I samarbeid med Safer, har vi sett på mulighetene å bruke Lens for å gjøre arbeidslivet tryggere.

SAFER har lang og bred medisinsk bakgrunn fra ulike profesjoner i tillegg til solid pedagogisk utdanning og bakgrunn, særlig innen simulering. De er aktive i nasjonale og internasjonale nettverk og legger stor vekt på kontinuerlig utvikling. Les mer på www.safer.net.

I samarbeid med Safer og Egersund Energy Hub ser vi på mulighetene for å bruke Lens i simulerte medisinske scenarioer. Vi tror bruk av Mixed Reality har et stort potensiale for å gjøre arbeidslivet tryggere for mange. Dette var spennende, så vi dro til Egersund for å assistere med en demo av Lens på en offshore vindmølle.

Fall med brudd - i vindmølle

I vindmøller jobbes det alltid i par, nettopp fordi ved å være to, vil man kunne hjelpe hverandre hvis uhell inntreffer. Skjer det, så må den ene parten kunne hjelpe personen som er skadet. Offshore personell har begrenset med medisinsk kompetanse. Med dette scenarioet ønsket vi å se om på om vi kunne heve den medisinske kompetansen, ved å bruke Hololens og Lens by Bouvet.

Scenarioet Safer simulerte var en arbeider som har blitt skadet på en vindmølle. Med Lens skulle partneren få hjelp av en lege på fastlandet, slik at legen kan se alt som arbeideren gjør; miljøet den opererer i, og behov for medisinsk hjelp. Legen får umiddelbart et godt oversiktsbilde, og kan assitere medisinsk før ambulansepersonell kommer på stedet.

Foran olje og energiminister Tina Brun, representater fra Equinor og AkerBP testet Bouvet og Safer et scenario "Fall fra stige, med åpent brudd" i vindmøllen i Eigersund. Demonstrasjonen var en suksess, testen var vellykket, teknologien fungerte og ambulansepersonell var fornøyde.

VindMølleHoloLens.jpg
Fjernhjelp fra lege, ute på vindmøllen. 

HoloLens i Hjemmesykepleien

Safer ble senere kontaktet av to studenter som ønsket å simulere bruk av HoloLens i hjemmesykepleien. De ble tipset om Lens og Bouvet ble invitert til å assistere i en simulering samt gi opplæring på Lens.

Deltagerene vra fem personer med diverse jobber innen hjemmesykepleien. De fikk da prøve tre forskjellige scenarioer hvor Lens ble brukt som hjelpemiddel. Selv med minimal teknisk innføring i HoloLens og Lens, så gikk simuleringen overaskende bra, og det var generelt gode tilbakemeldinger. Bouvet fikk også mye god feedback, på mangler og hvilke scenarioer hjemmesyklepleiere ser for seg det kunne vært bra å bruke en HoloLens med Lens.

Fire av fem helsepersonell så for seg de kunne brukt det allerede i dag, og samtlige var veldige enige om at dette kommer til å bli brukt i fremtiden.

 

HjemmesykepleierHoloLens.png
Fjern-diagnostistikk med HoloLens og Lens by Bouvet

Medisisk fjern-diagnostisikk med HoloLens

Lens by Bouvet er modul-basert. Det betyr vi kan enkelt ta kjerne-funksjonaliteten, og bygge nye apper basert på den, til mobil og HoloLens. Derfor vurderer vi å lage en egen applikasjon for medsinsk helsepersonell over hele landet.

I dette tilfellet vil en HoloLens 2 være en del av grunnutrustningen til medisinsk personell, for eksempel i hjemmesykepleieren eller ambulansen. HoloLensen vil være klar, oppladet og tilkoblet internett, slik at man alltid kan ringe en lege som sitter sentralt. 

Vi ser også på muligheter for å integrere andre løsninger som Corpuls3 direkte inn i HoloLens applikasjonen. Corepuls måler all vitalia, fra puls til blodtrykk og alt i mellom. Ved å koble alt dette sammen i en applikasjon, så kan legen kunne se all data på en plass.