shutterstock_447406066

Innovasjon Norge

Digitaliserer og moderniserer norsk næringsliv

Innovasjon Norges samfunnsoppgave er å bidra til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom «finansieringstjenester, rådgivnings- og kompetansetjenester, nettverks- og profileringstjenester». Digitale løsninger er helt avgjørende for å oppnå dette, og ambisjonene er derfor høye.

Utfordring

Bouvet har gjennom flere år bidratt med ekspertise for å realisere disse ambisjonene, blant annet gjennom design og utvikling av integrasjon mellom ulike systemer, overgang til mikrotjenester og automatisering av en rekke prosesser. Dette har blant annet innbefattet:

  • Automatisert dokumentproduksjon, også brev til kunder som en del av saksbehandlingprosesser
  • Integrasjon mellom saksbehandlings- og banksystemer
  • Automatisk varsling av personer, registre og virksomheter ved bestemte forretningsbegivenheter.

Innovasjon Norge har som en avgjørende del av sin strategi flyttet all infrastruktur, applikasjoner, og øvrige tekniske løsninger til skybaserte tjenester, hovedsakelig i Microsoft Azure. Bouvet har fått anvende og utvikle viktig kompetanse for å bidra til at Innovasjon Norge som en av de første i Norge er helt skybasert. Dette har vist seg å være spesielt viktig under koronakrisen, når hele virksomheten ble styrt fra hjemmekontorer rundt omkring i hele Norge og i utlandet.

Tjenester

Flere av våre samarbeid med Innovasjon Norge omhandler overføring av drift og systemer over til selvstendige applikasjoner – med et nytt og moderne grensesnitt.

Vi har også bistått med automatisering og digitalisering av deres banktjenester og bedriftsdata. Kontroll av søknader og kunder blir nå gjennomført automatisk. Og dokumentasjon blir deretter lastet opp i riktige arkiver.

Data flyter nå også sømløst mellom deres systemer. Systemene samhandler også med eksterne kilder, som Brønnøysundregisteret og Folkeregisteret. De kan også hente åpne datasett fra datahotellet til DIFI. Videre har vi oppdatert og videreutviklet integrasjon opp mot fremtidig innlogging og persongjenkjenning.

Tidligere har vi bistått Innovasjon Norge med utvikling og oppgradering av deres BizTalk-løsninger, og i nyere tid har løsningene blitt migrert til skybaserte tjenester, som blant annet Logic Apps og Durable Functions. Herav har vi integrert systemene sømløst med Azure Active Directory (AAD). Dette gir løsningene enkel pålogging og godkjenning med flere faktorer for å bidra til å beskytte brukerne.  ​​​​​​

«Vi liker å se på oss selv som en totalleverandør innen programmering – vi leverer både utvikling, arkitektur og rådgivning for Innovasjon Norge.»

Inga, konsulent fra Bouvet.

Effekt

Sammen med Innovasjon Norge bidrar vi til at de fortsetter å være en trygg, effektiv og brukerorientert organisasjon. Digitalisering og automatisering forenkler også arbeidshverdagen til saksbehandlere og servicenivået de nå kan tilby sine kunder har økt. Digitalisering av Innovasjon Norges banktjenester bidrar til en mer effektiv og gunstig lånetjeneste og automatisering av deres bedriftsdata sørger for oppdatert og riktig informasjon.

Innovasjon Norge er nå enda bedre rustet til å sikre vekst i norsk næringsliv – det er en reise vi er stolte av å få være med på. Les mer på DigIN.

DigIN er Innovasjon Norges blogg hvor det deles historier og betraktninger fra den digitale endringsreisen.

Prosjekt: Innovasjon Norge

Ansvarlig kontor: Stavanger

Kontakt oss

anders_stensland

Anders Stensland