shutterstock_447406066

Innovasjon Norge

Digitaliserer og moderniserer norsk næringsliv

Innovasjon Norges samfunnsoppgave er å bidra til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom «finansieringstjenester, rådgivnings- og kompetansetjenester, nettverks- og profileringstjenester». Digitale løsninger er helt avgjørende for å oppnå dette, og ambisjonene er derfor høye.

Prosjekt: Innovasjon Norge

Ansvarlig kontor: Stavanger

Kontakt oss

anders_stensland

Anders Stensland

anders.stensland@bouvet.no

+47 92414108