Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Opp - en app som kan bidra til bedre psykisk helse for ungdom

Sammen med RBKU Nord har vi designet og utviklet Opp, en gratis app for ungdom i alderen 13 og 19 år som kan føre til økt trivsel og bedre psykisk helse.

Utfordringen

Ungdomstiden kan for mange oppleves som vanskelig, og det er ikke alltid lett å sette ord på ting og føle seg komfortabel nok til å prate med noen. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet ønsket derfor å utvikle en app med mål om å bygge kunnskap om psykisk helse, bygge mestringskompetanse for å håndtere stress, øke hjelpesøkende atferd, samt skape økt selvfølelse og søvnkvalitet. Overordnet målsetning med appen er å fremme god psykisk helse og trivsel blant målgruppen.

OppApp_miljobilde.png

 

Løsningen

Sammen med RKBU Nord har vi utviklet og designet en brukervennlig app der ungdom enkelt skal kunne finne informasjon om psykisk helse og nyttige verktøy, som kan gjøre hverdagen enklere. Av funksjonalitet har vi blant annet utviklet:

  • En informasjonsmodul hvor ungdom kan lære mer om følelser (hva er følelser, hvorfor er følelser viktige, hvordan styre følelser), psykisk helse (hva er psykisk helse, hvorfor er psykisk helse viktig, hvordan få og opprettholde god psykisk helse, hva er psykiske helseplager), råd og tips til sosiale relasjoner og selvtillit og hvor og hvordan de kan be om hjelp.
  • En ressursmodul som inneholder avspenningsøvelser, søvnøvelser, øvelser for å styre følelser og en tankeryddingsøvelse basert på kognitiv atferdsterapi.
  • Et følelsesbarometer som gir brukeren oversikt over følelsene de har hatt i løpet av uken.
  • Sosial ferdighetstrening med tips og triks til blant annet hvordan lykkes med småprat og ulike konkrete situasjoner.
Opp skjermbilder.png

Inkludert i denne funksjonaliteten har vi utviklet animasjoner og filmer til ulike temaer. Vi har også tatt i bruk dialog i appen, med tilbakemeldinger og belønninger, og bruker lyd og musikk for å skape en helhetlig opplevelse for brukeren.

Nettsiden til Opp kan besøkes her (Dette er for øyeblikket et forskningsprosjekt så foreløpig er det kun for deltakerne av studien): uit.no/forskning/opp

Ungdommer kan være en mer krevende målgruppe å holde engasjementet oppe til, og motivere til å bruke en app aktivt. I tillegg omhandler appen et viktig og høyaktuelt tema, som psykisk helse jo er, som var viktig å ta hensyn til. Det var derfor ønskelig at det skulle være gøy, lærerikt og engasjerende å bruke appen, slik at den ikke ble et oppslagsverk med tung tekst.

For å gjøre informasjonen lettere å huske var det spesielt tre virkemidler vi fokuserte på:

  • Onboarding
  • Progresjon
  • Variasjon

Onboarding
Onboardingen er det første som møter brukerne, og skal være et enkelt og lett lag. Brukeren blir introdusert for figuren i appen, og får mulighet til å oppgi navnet sitt som et ledd i å gjøre bruken mer personlig. Stegvis informasjon med tydelige knapper og mulighet for swipe preger denne delen.

Progresjon
Det ble også laget progresjons-elementer for å øke engasjement og gi mestringsfølelse.

Eksempler på dette er at brukeren kan sette seg mål når de tar i bruk appen, som kan hentes fram på Min side, og er ment som et verktøy for bedre å fokusere på de temaene brukeren har behov for, i stedet for alt på én gang. Motivasjonen til å dykke ned i innhold med tung tekst vil på dette tidspunktet også være større.

Det ble utviklet fremgangsindikatorer som gjør at ungdommene kan oppgi hvordan de føler seg, og basert på dette se hvordan de har det over tid, presentert i et følelsesbarometer (graf).

Et annet eksempel på progresjonsbaserte elementer er øvelser innen pust, meditasjon og søvn, der brukeren får tilgang til låste øvelser etterhvert som man fullfører.

Variasjon
Det ble laget serier med tips og øvelser innen gitte temaer og situasjoner for at ikke samme innhold skulle gå igjen flere steder i appen. Figuren skal også være med på å skape variasjon i opplevelsene, ved å komme med tilbakemeldinger underveis etter fullførte øvelser (f. eks i Tankeryddingsøvelsen). Brukerne skal kunne lagre sine favoritter, både øvelser og tips, for enkelt å kunne finne tilbake til disse på Min side ved behov.

Designet til appen er basert på NettOpp, en mobilapplikasjon for ungdom mellom 11-16 år som har opplevd nettmobbing eller negative hendelser på nett, selvsagt med justeringer i blant annet farger og layout. Det var ønskelig å lage et appellerende design som gjør at brukerne får lyst til å utforske appen, bruke den igjen og kanskje anbefale den til andre i lignende situasjon. Dette ble basert på undersøkelser og tilbakemeldinger fra ungdommer. Det var viktig at identiteten til appene ble tydelig slik at brukerne blir bevisste på hvilken de skal bruke.

Helthetlig konsept.png

 

Slik har vi jobbet:

Arbeidet med å utvikle Opp kan deles inn i fire faser: 

1.  Workshop 1 – Utvikling av innhold: I denne workshopen gikk RKBU Nord gjennom innholdet som skulle inngå i appen i prioritert rekkefølge, slik at alle i prosjektet fikk en felles forståelse. Deretter jobbet vi med ideer til virkemidler og formidling. Ideene her skulle tas videre i research- og ideutviklingsfasen. 

2.  Research og ideutvikling: Vi jobbet videre med ideutvikling rundt kommunikasjonskonsept og historiefortelling. Her bygget vi en digital researchvegg og utforsket ulike brukerreiseforløp. Dette gjorde at vi kunne skape en  historiefortelling gjennomgående som fungerer som en rød tråd for hele appen. Gjennom denne fasen fikk vi en forståelse for hvilke virkemidler som skulle benyttes, når det var behov for ulike typer informasjon og hvordan vi kunne skreddersy opplevelsen ikke bare gjennom tekst, men gjennom animasjonsfilmer og annen brukerinteraksjon. Hvordan involvere brukeren var også avgjørende i denne fasen.

3.  Workshop 2 – Konsept og virkemidler: I denne workshopen var målet å bruke informasjonen fra fase to til å enes om en helhetlig historie og bestemme hvilke virkemidler vi ønsket å ta i bruk, slik at vi fikk landet et konsept . I denne fasen jobbet vi med animasjonene, hvordan de skulle se ut og fungere, og gjorde prioriteringer frem til lansering

4.  Skisser, illustrasjon og prototyping: I denne fasen handlet det om å produsere appen Opp. Først utviklet vi trådskisser, deretter illustrasjoner og til slutt en prototype. RKBU Nord var tett med i alle prosesser i denne fasen. Gjennom tilbakemeldinger gikk prototypen gjennom flere iterasjoner før vi til slutt fikk en app både vi og RKBU Nord var veldig fornøyde med.

Utviklingsmetodikk

Utviklingsmetodikken vi har tatt i bruk er inspirert av agil utvikling. Det betyr at vi har designet og utviklet appen i flere iterasjoner. Bakgrunnen for at vi ønsket dette var at innholdet som skulle inn i appen ble utviklet samtidig som selve appen. En agil tilnærming tåler endringer underveis og gjorde at vi kunne jobbe smidig på tvers av oppgaver.

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renate Kristiansen
Regionleder Nord