Simex

Flyttet IT-driften til skyen og ble leverandøruavhengige

Håndverkerleverandøren Simex har startet reisen med å bli skybaserte og leverandøruavhengige. Ved å flytte IT-driften til skyen har de allerede kuttet store kostnader og med det forbedret infrastruktur, sikkerhet og samhandling.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Et ønske om å bli skybaserte

Simex består av tre ulike selskap og tilbyr tjenester innenfor rørlegger, elektro og klima. Deres ledestjerne er kvalitet i håndverket for både privat- og bedriftsmarkedet i Stavanger-regionen. Leverandøren kom til oss med ønske om rådgivning og utviklingsstøtte for å migrere fra servere de hadde fysisk hos en driftspartner og ta steget over i skyen. Det var flere årsaker til at Simex ønsket å bli skybaserte: 

  • Forbedre brukergrensesnittet og øke tilgjengelighet for ansatte 
  • Leverandøruavhengighet
  • Forbedre dokumenthåndtering og versjonshistorikk 
  • Kvitte seg med unødige kostnader for infrastruktur
  • Forbedre og ruste IT-sikkerheten

 
Et tverrfaglige team fra Bouvet, bestående av rådgivere og sky-arkitekter, tok Simex gjennom prosessen og sørget for at alle aspekter ble ivaretatt på en god måte.

Foto: Simex
Foto: Simex

 

Skyløsning med Microsoft 365 og Azure

Simex har flyttet IT-driften og sine servere i skyen gjennom ny løsning i Microsoft 365 og Azure. Tidligere hadde de ulike systemer og servere for hver av sine virksomheter. Ved å migrere til en skyløsning har vi bistått Simex med å samle alle systemene i én plattform med forbedret og automatisk samhandling og lagring for deres filer, systemer og servere. 

Prosjektet startet med en rådgivnings- og innsiktsfase hvor vi sammen etablerte en enkel struktur for å bruke SharePoint i skyen. Etter at strukturen var på plass, bistod vi med å flytte data fra filservere til alle de tre selskapene tilhørende Simex-paraplyen, og over til ny struktur i SharePoint Online.

Bouvet har også flyttet en fysisk server som brukes av kunder til å styre deres SD-anlegg. Denne serveren er nå lokalisert i Microsoft Azure, som er et sikrere og mer tilgjengelig sted enn før. Tidligere var dette en fysisk server som krevde mye vedlikehold, egne Citrix-lisenser som gjorde dette til en dyrere og mindre tilgjengelig løsning.

Med den nye løsningen har Simex forbedret integrasjon og skalering for både desktop, mobil og nettbrett. Deres dokumenter er også nå tilgjengelig for Simex på alle flater og uavhengig av lokasjon gjennom Microsoft 365 i skyen.

Lavere kostander knyttet til IT-drift

Partnerskapet har ført til at Simex er leverandøruavhengig. I korte trekk vil det si at de har alle sine tjenester i skyen, og er ikke avhengig av server- og Citrixløsninger.

Simex sine virksomheter har de fleste av sine arbeidere ute på oppdrag. Å flytte IT-driften til skyen har gjort det mulig for alle ansatte å nå sine dokumenter, samt få med seg informasjon som legges på de ulike SharePoint områdene uansett hvor de jobber.  De som ikke sitter på kontoret, men jobber i feltet har en Microsoft 365 Business Basic lisens. Denne gir de tilgang til nettleserversjon av Office-pakken, SharePoint, OneDrive, Teams og Exchange mail.  Administrasjonen har Microsoft 365 Business Standard som gir vanlig Office pakke, samt resten av tjenestene i Microsoft 365.

Lisenskjøpene er kostnadsbesparende, selv om flere ansatte har fått tilgang til Microsoft 365 tjenestene. De kjøper de lisensene de trenger til enhver tid via oss, og de står fritt til å justere antallet basert på onboarding/offboarding. Denne modellen for lisenskjøp er fleksibel, og besparelsen er på ca. kr. 100 000 hvert år i rene lisenskostnader.

Gjennom en målbevisst og strukturert gjennomførelse har Bouvet hjulpet oss til å bli en cloud only bedrift.

Robert Mossefinn, prosjekteder Simex Rør AS
Foto: Simex
Foto: Simex

Tilgang og support via vårt kundehenvendelsessystem

Etter prosjektet var over så har vi gitt god support til Simex via vårt interne kundehenvendelsessystem. Her kan kunden enkelt kontakte oss, og få opprettet saker til våre konsulenter. Dette synes vi er en viktig suksessfaktor for å sikre oss at kunden er fornøyd med deres nye løsning.

Simex-39.jpg
Foto: Simex

 

Veien videre

Vi ønsker å være en god partner med Simex og fortsette med god support på løsningene som er satt opp. Veien videre er at vi skal samarbeide med å utvikle nye skyløsninger. Løsningene vi har diskutert er innenfor SharePoint Online, samt Power Platform.

Ansvarlig kontor: Stavanger

Kontakt oss

Stian Lima
Enhetsleder