© Foto Espen Hofoss, FFI

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Nye nettsider for Forsvarets forskningsinstitutt

FFI har i 2019 lansert en splitter ny nettside med Enonic XP, som er skreddersydd til redaktørenes behov og bidrar til bedre brukeropplevelser

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordring

For Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er nettsiden en viktig kanal for forskningsformidling. Mye av arbeidet som gjøres på instituttet er relevant for både militær og sivil sektor. Og gjennom nettsidene får FFI presentert forskningsresultater gjennom aktuelle saker, prosjektomtaler og temasider. I tillegg er både rapporter og vitenskapelige artikler tilgjengelig.

FFI så et behov for en mer tidsriktig løsning, for å sikre gode brukeropplevelser og bedret arbeidsflyt for deres redaktører. Bouvet har siden 2017 vært engasjert av FFI for å samarbeide om et forprosjekt og videre utvikling av deres nettsider. 

Løsning

Nye FFI.no er bygget på Enonic XP og driftet i Enonic Cloud. Løsningen lar redaktørene skreddersy sider og sidemaler for å kunne optimalisere brukeropplevelsen på nettsiden. Løsningen er integrert med arkivdatabasen Dspace, og lar brukere søke i og utforske ugraderte rapporter og publikasjoner fra instituttet.

Målgruppene for nettsidene til FFI består av både forskere, oppdragsgivere, presse, informasjonssøkende både private og offentlige, samt privatpersoner. Disse målgruppene har spredte behov, som alle var med på å utforme designet, flyten og informasjonen på nettsidene.

Utviklingsløpet ble gjennomført basert på smidig leveransemetodikk, med relativt korte sprinter og hyppige demoer for FFI. Sidene er også utviklet og testet i henhold til gjeldende WCAG-krav til universell utforming.

Vi er veldig fornøyde med at vi valgte Enonic, og vi er glade for det hyggelige og spennende samarbeidet vi har hatt med Bouvet.

Grethe Skaugvoll, Leder for redaksjon og visuell kommunikasjon i FFI

Effekt

De nye nettsiden muliggjør tilpasning og skreddersøm, og kan optimalisere brukeropplevelsen ned til den minste detalj. Nettsiden er nå også vesentlig raskere, sikrere og mer tilgjengelig enn den gamle siden. FFI har fått responsivt design for å passe på alle skjermstørrelser, og verktøy for kontinuerlig vedlikehold og monitorering er installert. Dette bidrar til bedre brukeropplevelse for alle, både brukere, ansatte og redaktører. 

Teknologi

Vi utviklet en nettside-app for Enonic XP og beriket denne med tredjeparts-apper fra Enonic Market. Dette gjorde oss i stand til å fokusere på det som skulle være unikt for løsningen. Grunnfunksjonalitet som er like for alle nettløsninger ble ivaretatt av tredjeparts-appene.

Bouvet er Premium Solution Partner med Enonic, og er et av de ledende kompetansemiljøene i Norge. Vi har utviklet en modell for hurtig etablering av utviklings-, test- og produksjonsmiljøer optimalisert for smidig utvikling med lean eller DevOps metodikk. Alle tekniske miljøer er virtualiserte, og bygg- og utrulling gjøres direkte mot Enonic Cloud.

For å sikre høy kvalitet og lav feilrate gikk all kildekode gjennom code review, gjennomført av andre medlemmer av utviklerteamet, samt en lokal test før ny funksjonalitet ble rullet ut i testmiljøet. Koden ble sjekket opp mot etablert kodestandard, hensiktsmessighet og etterlevelse av beste praksis.

Bootstrap og Vue ble brukt som frontend-rammeverk. Designere og utviklere samarbeidet tett for å utnytte fordelene rammeverkene gir, noe som gjorde at utviklingstiden ble kortere, og vi slapp å lage mange spesialløsninger og omskrivninger av rammeverket.

Enonic XP kommer innebygget med søkemotoren Elasticsearch. Løsningen bruker denne til nettstedssøk for sluttbrukere, med mulighet for fasetter og redaksjonelt fremhevede søketreff.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble gjennomført med smidig prosjektmetodikk. Teamet samarbeidet tett med kunden i å prioritere oppgaver underveis, med svært korte iterasjoner.

Denne prosjektmetodikken, sammen med kontinuerlig automatisk utrulling (Continuous Deploy), gjorde oss i stand til å raskt kunne levere ny funksjonalitet til testing, og rask tilbakerulling om nødvendig. Dette gjorde Bouvet og FFI i stand til å justere og prioritere underveis med kort tid fra idé til realisering.

Vi har samarbeidet med utviklere, designere, interaksjonsdesigner, systemarkitekt og prosjektleder, og i tillegg har vi fått god hjelp av tekstforfatter og UX-ekspert fra Bouvet.

Grethe Skaugvoll, Leder for redaksjon og visuell kommunikasjon i FFI

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss