Fra grå eksellense til hvitkledd helt

At IT-miljøet i Equinor spiller en viktig rolle i selskapets verdiskaping, var ikke kjent for alle ansatte. Tvert imot. IT-sektoren hadde derfor behov for å løfte frem egen forretningsverdi og synliggjøre programvareutvikling som en viktig fagdisiplin i selskapet.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Mennesker er seg selv nærmest, særlig i en travel hverdag, og spesielt når tematikken kan oppleves som komplisert og fjern. For å bryte gjennom med sektorens budskap, var det helt avgjørende at kommunikasjonen opplevdes som nyttig, relevant og interessant for mottakeren.

Komplisert tematikk og travel målgruppe ...

Equinor ønsket å vise hvordan de skaper verdi og slik øke interesse for IT-arbeidet, øke stoltheten internt i sektoren og forenkle rekrutteringen til IT. Da måtte de finne en måte å inspirere så vel som informere. Fra 2017 og frem til sommeren 2023 ble løsningen teamet og prosjektet Loop – og en kontinuerlig formidling av interne prosjekter fortalt av utviklerne i Equinor.

... krevde gjennomtenkte og godt fortalte historier over tid

Loop utviklet et historiefortellingskonsept hvor fortellinger fra arbeidshverdagen med produkt- og prosjektutvikling ble presentert ved hjelp av tekst, bilder, illustrasjoner og video. Det ble publisert cirka 12 historier hvert år, og de ble presentert på en nettside/blogg.

Loops fokus var hovedsakelig på innholdsproduksjon og -publisering, spredning internt og eksternt, samt rådgiving og research til nye saker.

Equinor_Loop_Taurob_V2.png


Loop-teamet har bestått av teammedlemmer fra Bouvet, som har bistått med:

  • Konseptutvikling
  • Redaksjonelt arbeid; tekst, illustrasjoner, bilder og video.
  • Publisering og drift av teknisk plattform.
  • Bekjentgjøring og spredning av innhold via epost, interne kanaler, Facebook og LinkedIn.
  • Kommunikasjonsrådgiving
  • Design

Resultat

Loop har i løpet av seks år bevist sin verdi ved å ha blitt løftet fra å være en intern blogg til et åpent tilgjengelig nettsted med 70 artikler. Fra 2022 ble Sanity brukt som publiseringsløsning. I 2023 hadde Loop over 900 abonnenter der over halvparten var eksterne.

IT-sektoren i Equinor har dessuten hatt et betydelig omdømmeløft over de årene prosjektet har pågått. I "Norwegian Universum Awards", universitetsundersøkelsen over attraktive arbeidsplasser for studenter, har IT-sektoren i Equinor klatret fra 15. plass i 2017 til 3. plass i 2020. Equinor har beholdt 3. plassen helt frem til 2023.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt

Les flere av våre historier og prosjekter