Gjensideigetopp2

Gjensidige

Nyhetsbrev som funker

Gjensidige deler nyttig informasjon, gode råd og tips. Det slår an hos kundene.

Utfordring

Gjensidige har nesten 25 av alle private forsikringer i Norge. Hvordan kan  innholdsmarkedsføring gi selskapet flere fornøyde og lojale kunder?

Toppbildegjen

Løsning

Gjensidige driver innholdsmarkedsføring i en rekke kanaler: på Facebook og i andre sosiale medier, på gjensidige.no og på selskapets innholdsportal godtforbredt.no.

I tillegg får Gjensidiges kunder nyhetsbrev. Det første dukket opp i innboksen allerede i 2011, og etter dette har kundene fått informasjon, tips og gode råd om smått og stort seks ganger i året.

Hver utsendelse består av til sammen 10–15 artikler som fordeles på målgrupper segmentert etter alder, livssituasjon, kundeforhold med mer.

Bouvet bidrar i hele prosessen, fra idestadiet via skrivefasen til ferdig, publisert artikkel. Vi bistår i tillegg Gjensidiges redaktør med prosjektledelse og rådgivning i CRM-spørsmål med mer.

Artiklene dreier seg om blant annet bolig, reise, bil & trafikk, oppvekst, personlig økonomi, helse og livet som pensjonist. Enkelt sagt gir artiklene råd om hvordan du best tar vare på og får mest ut av verdiene dine – et tema forsikringsselskapet kan uttale seg om med autoritet.

En artikkel vil som regel bestå av intervjuer med både interne ressurspersoner og uavhengige eksperter. Dette øker troverdigheten og nytteverdien for leserne.

Det er et mål at artiklene skal være leservennlige og forklare til dels vanskelig tilgjengelig og «tungt» stoff så klart og enkelt som mulig. Samtidig stilles det høye krav til presisjon og etterrettelighet i forbindelse med temaer som bank og forsikring.

Gjensideigealle

Effekt

Gjensidiges egne analyser av åpnings- og klikkrate og lesetid viser at nyhetsbrevet skårer høyt på alle parametere. Klikkprosenten har vært oppe i hele 77, noe som er svært høyt uansett bransje.

Bildet bekreftes i undersøkelser utført av Kantar TNS for Gjensidige. Målingene viser at nyhetsbrevet skårer høyt med hensyn til involvering. Innholdet oppleves som relevant og troverdig, og det konkluderes med at nyhetsbrevet i høy grad styrker kundenes opplevelse av Gjensidige som et trygt selskap de kan ha tillit til. I tillegg understøtter utsendelsene salget av produkter innen forsikring og sparing.

Toppillustrasjon

Prosjekt: Nyhetsbrev som funker