Lund Gruppen

Maskinlæring og datavarehus for gode opplevelser og bedre rapportering

Ved å samle og strukturere data har Lund Gruppen i samarbeid med Bouvet utviklet et integrert datavarehus for rapportering og status, daglig produksjonsstyring og prediktiv analyse

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordring

Gjennom året besøker over 2,4 millioner gjester Lund Gruppens ulike destinasjoner, attraksjoner og arrangementer både i Norge og Sverige. Konsernet forvalter gjesteopplevelser som Kongeparken, Skånes Djurpark, Jul i Vinterland i Oslo, Palmesus i Kristiansand og Lunds Tivoli.

Lund Gruppen ønsket å videreutvikle sin rapporteringsløsning, slik at de enkelt kunne holde seg oppdatert og sende data på tvers av organisasjonen, forretningsområder og gjesteopplevelser. Tidligere hadde Lund Gruppen store mengder data fra ulike gjesteopplevelser i silobaserte systemer, som ikke snakket sammen. I tillegg var rapporteringssystemene de brukte tidskrevende og hadde begrensede muligheter for deling. Selvservice ble hindret av at det krevdes høy teknisk kompetanse for å lage rapportene. 

Med hjelp fra Bouvet har Lund Gruppen nå fått samlet data fra alle gjesteopplevelsene sine i ett datavarehus – og strukturert data på tvers av de forskjellige parkene. Dette er et kostnadsbesparende tiltak som gir nye og forbedrede muligheter til å analysere egen drift. Avanserte maskinlæringsalgoritmer er også tatt i bruk til å predikere fremtidig drift.

Nå får vi samlet all data på ett sted, systematisert og strukturert. Datavarehuset gjør det enkelt å lage rapporter og analyser basert på dataen

Kristian H. Rasmussen, CFO i Lund Gruppen

Løsning

Datavarehuset samler data fra de fleste produksjonssystemene til Lund Gruppen. Billettsystemer, kasseapparat, telleapparater, timelister og en rekke andre systemer er integrert i plattformen. Dette gjør at Lund Gruppen enklere kan sammenligne, lagre og dele data på tvers i organisasjonen.

Lund Gruppen har fått et datavarehus hvor de selv kan genere logikk, kode og rapporter de har behov for i systemet. De har også fått et webgrensesnitt fremfor en statisk rapport, hvor de kan utføre og lagre daglige produksjonsrapporter. Løsningen er tilgjengelig på mobil og desktop.

Systemet tilbyr også mulighet for realtime-skjermer som beskriver antall besøkende, KPI’er, omsetning, ansatte og timer brukt i parkene deres. 

Enda viktigere de har også fått en maskinlæringsalgoritme, som kan predikere gjester fremover i tid, basert værdata, forhåndsbooking og historiske tall. Dette prosjektet er i startgropen, men har foreløpig gitt interessante resultater. Fremover ønsker Lund Gruppen også å utvide prediksjonen til å redusere matsvinn. Vi er i dialog med Lund Gruppen om dette.

Dette er kjempespennende og kostnadsbesparende tiltak for oss. Dette er et nyttig verktøy for å planlegge alt fra hvor mange hamburgere som må produseres til antall ansatte som trengs for å gjennomføre dagen.

Kristian H. Rasmussen, CFO i Lund Gruppen

Teknologi

Vi hjalp Lund Gruppen med å sette opp et Azure-miljø bestående av komponenter som:

  • Azure data lake
  • Azure SQL Database
  • Azure Data Warehouse
  • Azure function apps
  • Azure Data Factory
  • Power BI

Etter innsamling av data, struktureres den på en rapporteringsvennlig måte, slik at Lund Gruppen enkelt kan lage de rapportene de selv har behov for.

Lund Gruppen har tatt systemene våre i bruk og gjort dem til sine egne

Kjetil Molaug, leveranseansvarlig fra Bouvet.

Effekt

Nå får Lund Gruppen bedre innsikt i eksisterende data. De har muligheten til å utføre prediksjon og styring basert på data, fremfor kun historikk og magefølelse. Ved hjelp av det nye systemet er Lund Gruppen i større grad nå også selvforsynte. Datavarehuset skal også være en støtte for ansatte og ledelsen i Lund Gruppen, og har som mål å forenkle daglig drift og kommunikasjons på tvers av arrangementer og parker.

Kristian H. Rasmussen fra Lund Gruppen forteller at ansatte og ledere har fått større eierskap til egen data og rapporter. Ledere setter opp rapportene slik de selv måtte ønske og analyserer sin egen data. Rapportering på mobil gjør også at ansvarlige for drift i parkene, nå har oppdaterte rapporter i sann-tid ute i feltet. På den måten har de bedre oversikt over daglig drift og kan gjøre nødvendig tiltak raskere. Om et utsalgssted ikke selger like bra som vanlig, kan ansatte nå raskere undersøke og løse eventuelle problemer, også før de oppstår, og se effekten av tiltakene ­– fremfor å få det i en rapport i ettertid, forteller Kristian H. Rasmussen fra Lund Gruppen.

Samarbeidet har fungert godt. Det har vært et tett samarbeid og vi har vært involvert i arbeidet. Alle prosessene har kjørt av seg selv i månedsvis uten at man har måtte korrigere

Kristian H. Rasmussen, CFO i Lund Gruppen

Om Lund Gruppen

Lund Gruppen ble etablert i 1895 og er i dag et av Skandinavias ledende konsern innen festivaler og destinasjonsutvikling. Konsernet er spesielt kjent gjennom merkevarene Kongeparken, Skånes Djurpark, Lunds Tivoli, Jul i Vinterland, Landstreff Stavanger, Festdager, Elvefestivalen i Drammen og Palmesus i Kristiansand.

Lund Gruppens bredde og ulike selskaper gir unike muligheter til å produsere og levere store arrangementer og gjesteopplevelser. Konsernet hadde over 3,5 millioner gjester innom alle parker, festivaler og opplevelser i 2018.

Ansvarlig kontor: Stavanger

Kontakt oss

Kjetil Molaug
Forretningsområdeleder – Innsikt, analyse, dataplattform og digital arbeidsplass