endringsledelse grafisk presentert

Skatteetaten

Hvordan flytte en tjeneste fra én etat til en annen uten at brukeren opplever endringen?

Skatteetaten fikk den 3.2.2017 oppdragsbrev fra Regjeringen knyttet til beslutningen om å utrede innlemming av NAV Innkreving i Skatteetaten. Oppgavene omfattet innkreving og tilbakebetaling, utbetaling av bidrag og bidragsforskudd samt regnskap, og inkluderte innlemmelse av ansatte og IT-løsninger. Skatteetaten hadde erfaringer med flere slike store endringer fra regjeringen, og var klar over at endringsledelse var en viktig nøkkel for å lykkes. Basert på egne erfaringer og metoder var det imidlertid behov for å styrke dette området for prosjektet.

Prosjekt: Innlemming av NAV Innkreving i Skatteetaten

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

else wiik

Else Wiik Eckhoff

else.eckhoff@bouvet.no

+47 95192296