Laerdal Medical

Redder liv med opplæringstjenester for helsepersonell

Laerdal Scenario Cloud er en abonnementsbasert portal for å hente simuleringsscenarioer til bruk sammen med Laerdal Medical sine treningsdukker for opplæring og trening av helsepersonell. Løsningen erstatter SimStore som har vært brukt i flere år. Vi har vært sentrale i arbeidet med den nye portalen som også har scenarioer for trening på pasienter med COVID-19.

Utfordring

Laerdal Medical sine opplæringstjenester hjelper kunder over hele verden å få mest mulig ut av simuleringsprogrammene deres, og har over 160 simuleringseksperter i 22 land.  Prosjektet ble initiert med bakgrunn i behov for å lage en ny og moderne plattform for å levere viktige simuleringssenarioer til bruk i denne opplæringen. Laerdal Medical har i flere år hatt et samarbeid med et amerikansk selskap om en tilsvarende plattform kalt SimStore.

Ønsket til Laerdal Medical var å gå bort fra tidligere modell der kundene kjøpte enkeltscenarioer eller pakker med scenarioer. I stedet ville de innføre en abonnementsløsning der kunder fikk tilgang til alle scenarioer. Det var også et ønske at brukere selv skulle kunne redigere og tilpasse scenarioer for sitt bruk, dele med andre i sin organisasjon, og til og med bruke plattformen for å lage eget opplæringsmateriell.

Working with Bouvet enabled us to hit the ground running towards a very ambitious timeline. Much of the end-result, a picture-perfect launch and successful market acceptance of the platform, is owed to the professional attitude and relentless dedication of the entire development team.

Jochai von Baumgarten, Product Manager, Laerdal Medical

Løsning

Prosjektets første mål var å videreføre tilbudet til eksisterende kunder på en ny plattform, som deretter gradvis kunne videreutvikles til å tilby ny funksjonalitet og øke verdien for både eksisterende og nye kunder.

Før vi startet prosjektet hadde Laerdal Medical kjørt en innsikts- og konseptfase sammen med andre designere og utviklere. De ønsket at vi skulle ta ansvar for implementering og videreutviklingen av plattformen. Vi ledet et utviklingsteam bestående av utviklere fra Bouvet og EGGS, og pekte ut en retning i valg av teknologi.

Hovedfasen av prosjektet ble kjørt med Scrum og sprinter med varighet på tre uker. Etter første release har teamet gått over til Kanban i en prøveperiode.

Det er inspirerende å jobbe med et prosjekt som skal bidra til bedre kvalitet på opplæring av helsepersonell, og for en kunde med et mission statement «Helping save lives». Det har også vært lærerikt for meg å jobbe med et så dyktig team av utviklere, designere og representanter fra kunden

Thomas Kalve, Tech lead, Bouvet

Verdi for kunden

Løsningen blir brukt av skoler og universiteter innenfor helse- og omsorgsyrker, sykehus og andre helseinstitusjoner. Laerdal Scenario Cloud gir dem en bedre løsning for opplæring og trening. De aller fleste simuleringsscenarioene er laget for å bruke sammen med Laerdals simuleringsutstyr (Resusci Anne, Resusci Baby etc.), men en del kan også brukes som «offline»-simulering.

Vi er stolte av å få være med å bidra til å utvikle en så viktig og sentral løsning for Laerdal Medical, og for samfunnet. Vi har et fantastisk team som har tatt eierskap og ansvar, og vært en viktig sparringspartner for kunden i denne prosessen.

Working closely with such bright minds is a wonderfully enriching experience for everyone involved, enabling us to continuously learn and improve in the process. I hope to continue this path with Bouvet to reach for new heights together

Jochai von Baumgarten, Product Manager, Laerdal Medical

Ansvarlig kontor: Stavanger

Kontakt oss

Jørn Høiland
Enhetsleder