_BER2923

Laerdal Medical

Redder liv med opplæringstjenester for helsepersonell

Laerdal Scenario Cloud er en abonnementsbasert portal for å hente simuleringsscenarioer til bruk sammen med Laerdal Medical sine treningsdukker for opplæring og trening av helsepersonell. Løsningen erstatter SimStore som har vært brukt i flere år. Vi har vært sentrale i arbeidet med den nye portalen som også har scenarioer for trening på pasienter med COVID-19.

Prosjekt: Abonnementbasert portal for Laerdal Medical

Tidsrom: 2019 - 2020

Sektor: Helse og sosiale tjenester

Ansvarlig kontor: Stavanger

Kontakt oss

JørgenHoiland

Jørn Høiland

jorn.hoiland@bouvet.no

+47 41626166