Å Insite

Leverer energidata til næringslivet

Energidata er en viktig ressurs for å optimalisere strømforbruket, redusere kostnader og bidra til det grønne skiftet. Men å samle, behandle og levere energidata krever avansert teknologi. Les hvordan vi bistår Å Insite med å levere høykvalitet energidata til næringslivet.

Publisert: 24. juni 2024

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Om prosjektet

Å Insite AS er en start-up i Drammensregionen som nå er en del av Å Energi og som har et mål om å levere høykvalitets energidata til aktører i næringslivet.

I prosjektet for Å Insite har Bouvet fungert som støttespiller for å styrke kundens teknologiske grunnmur. Dette har inkludert tilpasning og implementering av tekniske løsninger, hvor Bouvets dataingeniører har spilt en sentral rolle.

En felles utfordring for energisektoren

Energidata har lenge vært en felles utfordring, som mange aktører har forsøkt å håndtere hver for seg. Det har ført til ulike løsninger, ulik kvalitet og ulik tilgjengelighet på dataene. 

Å Insite jobber for å løse denne utfordringen for alle og har utviklet en løsning som gjør det enkelt å installere, konfigurere og integrere nye og eksisterende målestrukturer, uavhengig av leverandør, type eller størrelse. De har også utviklet programvare og prosesser som gjør at dataene blir vasket, kvalifisert, analysert og tilgjengelig gjennom enkle API-endepunkter. Dette er ny teknologi som gir energidata av høy kvalitet, noe som bidrar til energieffektivisering, lavere kostnader og ikke minst det grønne skiftet.
 

Det er gøy å jobbe i en fremoverlent bedrift.. De er i front på å ta i bruk ny og relevant teknologi. Tiden er kort fra teknologien kommer og til vi eksperimenterer og implementerer den i løsningene vi lager.

Haakon Gunnarsli, utvikler og support engineer i løsningen. 

En helhetlig og skalerbar tjeneste

Tjenestene Å Insite tilbyr er en helhetlig og skalerbar tjeneste for energidata. De står for hele kompleksiteten i å etablere og levere data fra scoping, logistikk, installasjon og integrasjon, til databehandling, drift og vedlikehold. 

Løsningen starter allerede hos leveranseteamet som planlegger og gjennomfører installasjonen av målere tilpasset kundens behov.  Så overtas stafettpinnen av dataplattformteamet som har ansvar for å etablere forbindelsen til de nyinstallerte målerne. Videre sikrer dataplattformens team at installasjonen er utført korrekt gjennom grundige analyser av de innhentede måledataene.

Avanserte algoritmer og maskinlæring brukes deretter for å vaske, kvalifisere og analysere dataene, som til slutt leveres til kundene via et API. 

A_energi_skjermbilde1.jpg


 

Det er innovativt, det går fort å sette opp, og du slipper å tenke på dataoverføring - du får ett punkt å forholde deg til.

André Ibenholt, kunde fra Veifo AS

Bedre bilde av energiforbruket til kundene

Mari Skoglund Tenden, Head of Marketing i Å Insite forteller at de får tilbakemeldinger fra kunder som synes de har fått bedre oversikt over energiforbruket sitt med løsningen, og ifølge Mari er det ikke så mye som skal til.  

– Erstatter man for eksempel timesoppløsning med sekundsoppløsning, går man fra å kunne se på forbruk bakover i tid, til å ha en digital tvilling av energiforbruket. Da kan man plutselig gjøre mye mer for å optimalisere drift eller jobbe mer proaktivt og preventivt med vedlikehold, sier hun. 

Litt om teknologien og metodene vi jobber med i prosjektet

  • For å håndtere prosjektets kompleksitet, er det tatt i bruk Agile metodikker, med et særlig fokus på DevOps-prinsipper.
  • Med utgangspunkt i DevOps-filosofien, sikrer bruk av Microsoft Azure en skalerbar og pålitelig skyinfrastruktur, som tilrettelegger for mange små iterasjoner og automatisert utrulling. Utviklingen er blant annet støttet av .NET for back-end og Python for databehandling og det brukt Svelte for front-end.. Bruken av PostgreSQL for databasestyring, sammen med Azure Blob Storage for håndtering av ustrukturert data, legger fundamentet for robuste løsninger for datalagring og -analyse.
  • Prosjektets kodebase og utviklingsprosess er organisert rundt Git Feature Branch Workflow. For styring av kode-repositorier, samt bygg- og utrullingspipelines, anvendes Azure DevOps. Videre brukes Docker for web APIer (med visse unntak for funksjonsapper), og vi samarbeider for å opprettholde en streng policy for kodegjennomgang og kvalitetssikring.
  • For overvåkning og håndtering av systemets tilstand og ytelse, benyttes Grafana, som muliggjør oppsett av varsler og dashboards for rask identifikasjon og løsning av eventuelle problemer. Incident management-prosessen er grundig utformet, med klare retningslinjer for håndtering av varsler, undersøkelser, og løsninger gjennom integrerte verktøy som Slack og Jira.
  • Administrasjonen av infrastrukturen foretas via Terraform, som sikrer et konsistent og automatisert oppsett av tjenester, med Azure CLI som et alternativ for mindre endringer. Dette bidrar til en effektiv og sikker infrastrukturhåndtering, i samsvar med strenge sikkerhetskrav og best practice.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt

Line E. Elvsveen
Avdelingsleder

Se flere av våre prosjekter