IMG_1794

Norges vassdrags- og energidirektorat

Nettdesign på brukernes premisser

Slik hjalp vi NVE med å få innsikt i målgruppene og hvordan de bruker direktoratets nettsider.

Utfordring

NVE skal løse mange oppgaver knyttet til viktige samfunnsoppdrag. Over tid har etatens nettsted blitt stort og komplekst, med tilhørende utfordringer knyttet til det å prioritere innholdet.

Dette var bakteppet da NVE ba Bouvet om hjelp til å skaffe mer innsikt i målgruppen og oppgavene de ønsket løst på nve.no. Innsikten skulle danne et fundament å bygge videre på i arbeidet med nytt design og ny meny- og informasjonsstruktur på nve.no.

Bouvets team besto av en tjenestedesigner og en innholdsrådgiver. Disse samarbeidet tett med nettredaktøren og intranettredaktøren i NVE.

Løsning

Først gikk vi gjennom og analyserte tall fra Google Analytics. Deretter intervjuet vi 15 personer rekruttert av NVE. Tre av dem var fra NVE, resten var journalister, kommuneansatte, kraftkonsulenter, nettkonsulenter eller hydrologer.

Alle dybdeintervjuene ble gjort ved hjelp av Osterwalders Value Proposition Design-metode. Vi spurte brukerne om hva de opplevde som frustrerende ved nettstedet, hva som var nyttig og hvilke oppgaver de ønsket å utføre (pains, gains, jobs). Vi lyttet etter formuleringer og begreper som hjalp oss til å identifisere språket og brukeroppgavene deres. Dermed ble det enklere å sortere og prioritere innholdet.

Vi kokte ned listen til en håndterlig mengde før vi organiserte kategorier og underkategorier i prioritert rekkefølge. Slik fikk vi et godt bilde av toppoppgavene på nve.no. I tillegg dannet innsikten grunnlag for en rekke brukerhistorier.

Parallelt med dybdeintervjuene ble nettsidene kategorisert etter innholdstype og nivå i url-strukturen. Sammen med funn fra intervjuene og data fra Google Analytics ga dette oss et godt utgangspunkt for å skissere et forslag til ny informasjonsarkitektur. I en digital workshop med ti nøkkelpersoner fra NVE fikk vi mange nyttige innspill og kloke tanker å bygge videre på.

Resultat

Prosjektet for NVE strakk seg over fem uker. På denne korte tiden kartla og kategoriserte vi over 3000 nettsider. I tillegg dybdeintervjuet vi brukere av nve.no, fikk god oversikt over toppoppgavene laget en liste med over 80 brukerhistorier.

For å sikre et konsistent uttrykk på nettsidene laget vi også en publiseringsguide for alle som publiserer på nve.no. Denne omfattet blant annet en innføring i SEO, lenkebygging, metatekster og retningslinjer for klarspråk, bildebruk og så videre.
Innsiktsarbeidet la grunnlaget for en andre «fase to», der Bouvet høsten 2020 jobbet videre med ny meny og forside på nve.no.

 

Prosjekt: Redesign, nve.no

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Kontakt oss

T024XURJ2-UTQA3SQ57-8c3b3ca6c695-512

Nicholas Lundgard

Avdelingsleder Øst Innhold og kommunikasjon

Eirill

Eirill Wiik

Tjenestedesigner