Statens vegvesen/Nordic Way

NordicWay 2 – dynamiske trafikkmeldinger rett til din bil

Nordic Way 2 er et felles nordisk prosjekt hvor det jobbes med å tilgjengeliggjøre og kommunisere viktige trafikkdata til medlemmer av Nordic Way-nettverket, slik at du som sjåfør kan få nødvendig trafikkinformasjon til rett tid. Dette er litt om hvordan det hele fungerer og hvilken rolle vi har i prosjektet.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordring

Nordic Way 2 er en løsning som skal brukes for å dele og utveksle meldinger mellom interessenter og partnere i Nordic Way-nettverket. Nærmere forklart er dette et C-ITS pilotprosjekt som gjør det mulig for kjøretøy, infrastruktur og trafikkoperatører å kommunisere sikkerhetsfare og annen informasjon fra veier i Norden mellom forskjellige interessenter. Prosjektet er et samarbeid mellom offentlige og private partnere i Finland, Norge, Sverige og Danmark, og bygger på resultatene fra det forrige NordicWay-prosjektet.

Bouvet ble i oktober 2018 involvert i dette prosjektet gjennom Statens vegvesen. På dette tidspunktet var prosjektet allerede i gang, og oppdraget vi fikk var å bidra til å lage en «open source-løsning» basert på arbeid svenske veimyndigheter hadde gjort ved hjelp av Ericsson. Da vi startet vårt arbeid var allerede Volvo, Kapsch, Scania og HERE involvert, i tillegg til finske, norske og svenske veimyndigheter.

Gjennom Nordic Way får du masse nyttig informasjon rett inn i din bil.
Gjennom Nordic Way får du masse nyttig informasjon rett inn i din bil.
Informasjonen kommer rett inn til din bil!
Informasjonen kommer rett inn til din bil!

Løsning

Nordic Way 2 fungerer gjennom at alle kildene i trafikken skal kunne knytte seg til en Interchange Node. Dette en felles plattform hvor de som er koblet på, for eksempel billeverandører, navigasjonsapper eller sentre for trafikkontroll kan sende inn og hente ut nyttig informasjon. Denne informasjonen kan de deretter videreformidle til sine sluttbrukere. I Nordic Way 1 var det kun plass til én Node som samlet og sendte ut all informasjon, men gjennom federering og å gjøre løsningen «open source» kan vi nå tillate flere lokale Noder i nettverket. På denne måten blir det enklere å samle inn mest mulig informasjon, samtidig som vi gjør det enklere for flere å koble seg på.

For å få til denne kommunikasjonsflyten har vi en hybrid kommunikasjonstilnærming, og vi demonstrerer gjennom denne hvordan sikkerhetsrelaterte trafikkmeldinger overføres raskt og effektivt mellom aktørene i nettverket. For å kommunisere med sluttbrukeren brukes det primært mobilnett, og for noen spesifikke applikasjoner brukes også såkalt «short range communication» gjennom ITS-G5.

Her kan du se en forklarende video fra prosjektet:

Tjenestene i Nordic Way 2 er også «interoperable», som betyr at betyr at systemet kan jobbe sammen med andre systemer og produkter. Dette oppnår vi ved å bruke en standard meldingsprotokoll som kan tilbys på mange språk og systemer. Interchange Noden kan derfor kobles til relevante systemer til nåværende og fremtidige deltakere i nettverket, slik at disse kan hente ut relevant trafikkinformasjon.

Hvis din billeverandør er med i Nordic Way-nettverket, har du som sluttbruker to alternativer for å relevant trafikkinformasjon fra nettverket. Hvis du har en gammel bil som ikke har noe kommunikasjon tilbake til serveren til bilfabrikanten, trenger du en app for å delta i systemet. Nyere biler vil kunne ha dette integrert i dashboardet eller gjennom et navigasjonssystem. Er du koblet på systemet kan du enkelt abonnere på trafikkmeldinger som er relevant for deg, enten dette er veisperringer, fare om glatte veier eller annen trafikkfare. Denne informasjonen vil hentes fra tjenesteleverandørskyen til din billeverandør, som igjen henter den fra Interchange Noden. Siden du er koblet på nettverket kan du også enkelt sende inn trafikkfarer du oppdager, som for eksempel steinras eller trær i veien.

Som en forlengelse av det som gjøres nå, vil dette prosjektet også etterhvert muliggjøre selvkjørende biler. Du kan se mer om dette prosjektet i denne kveldsnyttsendingen fra NRK

Bouvet har gjennom sin innsats i NordicWay bidratt stort til å bringe oppkoblede kjøretøy nærmere virkeligheten, både i Norge og resten av Europa

Christian Berg Skjetne, Statens vegvesen

Effekt

Nordic Way fungerer allerede for en rekke partnere som er koblet på nettverket. Siden løsningen er interoperabel kan den kommunisere med alle mulige systemer og operatører i hele Europa som vil koble seg på i fremtiden.

Når de ulike aktørene som er tenk å koble seg på Interchange-Noden gjør dette, vil summen av dataen de samler inn gi en helt annen og dynamsik oversikt over trafikkbildet til bilister enn hva som tidligere har vært tilgjengelig. For øyeblikket innebefatter denne informasjonen blant annet veiskilt, veiarbeidskilt, oppdaterte fartsgrenser og informasjon om fare. Fremover vil informasjonsmengden bare vokse, og det er forventet at parkeringsledighet, lyskryssfaser, omkjøringer og annen relevant informasjon vil kunne abonneres på fremover.

Denne dataen vil også være svært verdifull for både veimyndigheter og andre interessenter. At løsningen er open source vil i tillegg gjøre det enklere å bygge tjenester på dataene. På denne måten vil prosjektet også indirekte bidra til å kunne løse andre utfordringer i trafikken.

Gjennom ulike Interchange Noder kan de ulike partene i trafikken både innhente og sende informasjon seg imellom.
Gjennom ulike Interchange Noder kan de ulike partene i trafikken både innhente og sende informasjon seg imellom.
Her kan du se hvor mange hendelser som blir rapportert inn på et gitt tidspunkt.
Her kan du se hvor mange hendelser som blir rapportert inn på et gitt tidspunkt.

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

Henrik Schwarz