Forsvarets nye nettsider - Bouvet Norge

Forsvarets nye nettsider  


Forsvaret har i samarbeid med Bouvet flyttet deres viktigste eksterne digitale kanal til ny og forbedret teknisk plattform.

Byttet plattform til Enonic XP

Forsvaret ønsket en ny plattform som skulle være intuitiv og enkel å bruke for deres redaktører og utviklere. De startet derfor med en teknisk oppgradering av nettsidene i 2020. Valg av plattform for nye Forsvaret.no landet på og er bygget i den norskutviklede plattformen Enonic XP og driftes i Enonic Cloud.

Hvorfor byttet Forsvaret?

Enonic XP er en sikker og kraftfull webapplikasjonsplattform som gjør det mulig å utvikle spesialiserte og robuste nettsider. Plattformen kan håndtere store mengder data og komplekse behov i høy hastighet. Løsningen kjører i skyen for å møte Forsvarets krav til sikkerhet, redundans og fleksibilitet.

Andre aktører i forsvarssektoren bruker også Enonic XP, som Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsmateriell. Dette gjør det enkelt å dele erfaringer og låne funksjonalitet av hverandres løsninger.


Enonic XP er enkel å bruke på både mobil og desktop for redaktører og innholdsprodusenter. Redaktørene forteller nå at det er blitt moro å bygge innhold i den nye plattformen.
Vertebrate, Travel
Font, Sleeve
Outdoor recreation, Shorts, Asphalt, Exercise
Shooter game, Ballistic vest, Military camouflage, Machine gun, Helmet, Marines
World, Travel

Skjermbilder fra forsvaret.no

- Vi skal vise befolkningen hva Forsvaret gjør, og hvorfor vi gjør det. Nettsidene våre er en viktig kanal for flere av våre målgrupper som befinner seg i prosessen fra sesjon til førstegangstjeneste, og de som skal søke utdanning og ledige stillinger.
Et team fra Bouvet har vært engasjert av Forsvaret til å teknisk rådgi og utvikle www.forsvaret.no og den nye siden www.itjenestefornorge.no.

Forsvaret.no er Forsvarets viktigste eksterne digitale kanal, og svært viktig for rekrutteringsmålgruppene, forteller prosjektleder Georg Austad ved Forsvarets mediesenter (FMS) til Kampanje.com:Om leveransen
Georg Austad, prosjektleder ved Forsvarets mediesenter

Om itjenestefornorge.no

Forsvaret og Bouvet har også laget en ny side som forteller norske veteraners historier.

Løsningen er bygget på samme grunnlag som forsvaret.no, slik at både utviklingstid og kostnader holdes til et minimum.

Siden lar veteraner sende inn sine historier via en brukervennlig og sikker skjemaløsning.

Hittil har de fått inn over 400 historier fra veteraner som kan leses på www.itjenestefornorge.noAutomotive tire, Aerospace manufacturer, Wheel, Aircraft, Vehicle, Sky, Airplane, Runway, Flap
Natural environment, Atmospheric phenomenon, Ecoregion, Map, World, Nature, Biome
Product, Font, Screenshot


Skjermbilder fra itjenestefornorge.noVisste du dette om forsvaret.no?

  • 5 000 000 besøkende per år

  • 7 av 10 besøkende er mobilbrukere

  • 8 nettsted, 6000 sider
Forsvarets nettsider i dag

Military uniform, Sleeve, Squad, Soldier


Viktige målgrupper for forsvaret.no

  • Egenerklæring og sesjon

  • Førstegangstjeneste og utdanning

  • Ledige stillinger

  • Lokalsamfunn og befolkning

  • Opinionsdannere og media

  • Næringslivet


Military camouflage, Helmet, Marines, SoldierProsessen over til nye nettsider

Prosjektet med nye nettsider startet med å definere målgrupper og effektmål, analyse av dagens innhold, samt konseptutvikling og brukertesting med viktige målgrupper, forteller Vigdis E Ulstein, teamleder for teamet fra Bouvet.

Prosessen videre har handlet om etablering av løsningsarkitektur og informasjonsarkitektur, samt kontinuerlig utvikling og testing, med fokus på gode brukeropplevelser.


Brukertesting ble gjennomført kontinuerlig av løsningen mot målgrupper som befinner seg på videregående skole og skal fylle ut egenerklæring, samt de som allerede er innkalt til sesjon.


Veien videre

Vi opplevde et veldig godt samarbeid med Forsvaret (ved FMS) som er forvalter av løsningen, forteller Jonas Lepsøy fra Bouvet. Vi jobber fortsatt med et nedskalert team i tett samarbeid med Forsvaret for videre produktutvikling av løsningen.


Se webinar om nye forsvaret.no   

I et webinar arrangert av Enonic ble Georg Austad, prosjektleder ved Forsvarets mediesenter, invitert til å fortelle om løsningen og prosessen bak de nye nettsidene. Webinaret kan du se i filmen under.   

Skjermopptak av artikkel fra forsvaret.no som er laget med skreddersydde maler og innholdstyper. Se artikkelen her.Flash photography, Clothing, Cheek, Lip, Outerwear, Eyebrow, Wrap, Jaw, Iris, Eyelash
Flash photography, Forehead, Face, Eyebrow, Jaw, Sleeve, Gesture, Collar

Vigdis E Ulstein, teamleder i Bouvet.Daniel Holmen, systemutvikler i Bouvet.
Dette har vi jobbet med

Sammen med Forsvaret har et team fra Bouvet jobbet med utviklingen av deres nye nettside. Designet er utviklet av Forsvaret og Bouvet i samarbeid med designbyrået TRY Apt.

Nye Forsvaret.no er bygget i Enonic XP og driftes i Enonic Cloud. Her har Forsvaret nå fått ny og forbedret automatiske integrasjonspunkter med utenforliggende systemer og automatisk synkronisering.

Forbedret integrasjon og synkronisering

Løsningen importerer blant annet stillingsannonser automatisk fra Forsvarets jobbsøkerportal i Webcruiter, og er synkronisert mot den internasjonale forskningsdatabasen, CRISTIN. Her får Forsvaret.no nå automatisk importert inn relevant forskning-, person- og prosjektdata og publikasjoner over til sin nye nettside.

Skreddersydde komponenter og malverk

Vi har utviklet ulike innholdstyper, komponenter og malverk, tilpasset Forsvarets visuelle
profil. Dette gir redaktørene større frihet til å skape helhetlige sider og innhold selv. De kan skape mange forskjellige utrykk og bryte opp sider med sine nye byggeklosser. De kan blant annet krydre sidene sine med skreddersydde parter for bildevisning og gallerier, scrollytelling og innebygde medieavspillere for video- og lydklipp.  


Det har i systemutviklingen vært stort fokus på å tilrettelegge for at siden er enkel å bruke for Forsvarets redaktører og innholdsprodusenter.