Securitas Norge

Nytt og moderne intranett bygget på Microsoft SharePoint Online

Bouvet har i samarbeid med Securitas Norge utviklet et intranett som forbedrer informasjonsflyten, gir god oversikt, er enkelt å vedlikeholde og svært brukervennlig.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

I forbindelse med utvikling av en ny kanalstrategi for internkommunikasjon, gjennomførte Securitas Norge en brukerundersøkelse av eksisterende intranett i 2022.

Tilbakemeldingene var at dagens intranett opplevdes som utdatert, uoversiktlig og hadde lav bruksnytte for en stor andel ansatte. Disse funnene førte til identifisering av behovet for anskaffelse av et nytt intranett bygget på mer moderne teknologi.

Slik ble løsningen

Oppdraget til Bouvet inkluderte kartlegging av brukerbehov, konfigurering av en brukervennlig landingsside, etablering av navigasjonsstruktur, utarbeidelse av prinsipper for videre innholdsproduksjon, samt opplæring av interne ressurser for selvdrevet videreutvikling og vedlikehold.

Et viktig fokus for Securitas Norge var å holde seg til standardfunksjonalitet i SharePoint slik at intranettet skulle være enkelt å vedlikeholde uten å måtte innhente eksterne ressurser, samt at det ble lagt til rette for å enkelt kunne ta i bruk nye tjenester ved behov.

Landingssiden ble etablert i form av en hub-site, der brukerne enkelt kunne navigere seg videre til relevant informasjon og arbeidsverktøy. I tillegg ble det opprettet egne områder for hvert forretningsområde og støttefunksjoner, der den enkelte funksjon kunne dele informasjon om deres virksomhet. Utover virksomhetsområdene fikk både ledere og ansatte egne informasjonssider der de enkelt kunne få oversikt over relevante verktøy for sin rolle.

Skjermdump-ITSupport.png
Bildet viser en skjermdump av IT sine intranettsider.
Skjermdump_OneSec.Sensurert.jpg.png
Dette bildet viser forsiden der integrasjonen med Workplace kommer tydeligere frem

I prosjektet ble det også etablert en redaksjon med deltakere fra alle forretningsområdene, som fikk opplæring slik at de skulle kunne forvalte intranettet videre etter prosjektets slutt. Prosjektet ble gjennomført smidig og med kontinuerlig forbedring av løsningen underveis i prosjektet.

Verdi for kunden

Securitas Norge har fått et intranett som legger til rette for bedre informasjonsflyt enn tidligere og løsningen som ble levert var et funksjonelt og brukervennlig intranett som tilfredsstilte kravet om å være en samlingsside for interne støttesystemer og statisk informasjon. 

Etter første lansering ble intranettet vurdert av brukerne til å oppleves som mer moderne, oversiktlig og brukervennlig enn tidligere løsning. 

Det har vært svært nyttig for oss å ha med Bouvet som en ekstern ekspert innen SharePoint Online. Dette bidro til å utfordre etablerte sannheter internt i
organisasjonen, samt sikre at vi gjorde smarte valg med hensyn til områder som informasjonsstruktur og videreutvikling av intranettet.

Nora Olesen Change & Communication Manager i Securitas

Om Securitas Norge

Securitas er Norges eldste og verdens ledende sikkerhetsselskap, med 5 000 ansatte i Norge og totalt 350 000 ansatte globalt.

Virksomheten deres består i å tilby et bredt spekter av sikkerhetsløsninger, og kommunikasjon på tvers av alle tjenesteområdene er sentralt for å samle organisasjonen under ett. I juli 2022 ble teknologidelen i selskapet ytterligere styrket med oppkjøpet av Stanley Security og Stanley Healthcare globalt.

Med Securitas Technology som merkenavn for teknologivirksomheten i Securitas, er nå selskapet en tydelig markedsleder i Norge innen de fleste typer digitale sikkerhetssystemer.
 

Lurer du på noe? Ta kontakt

Andreas Louis Riise
Avdelingsleder