shutterstock_1441447490

Justervesenet

Økt tillit til kjøp og salg av varer i Norge

Hvordan vet vi for at en liter bensin er en liter bensin? Eller at taksameteret på taxien du kjører med måler riktig? Bouvet har i samarbeid med Justervesenet utviklet et planleggings- og saksbehandlingssystem for tilsyn og kalibreringsoppdrag, både lokalt på distriktskontorene og ute i felt.

Prosjekt: Økt tillit til kjøp og salg av varer i Norge

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

Anja Bergby

Anja Bergby

Avdelingsleder

anja.bergby@bouvet.no

+47 411 47 436