Facebook Pixel

Agder Energi Nett

Skalerbar stordataplattform gir store innovasjonsmuligheter

Strømnettet digitaliseres og man får inn enorme mengder data som legger til rette for løsninger som øker effektiviteten og skaper nye forretningsmuligheter. Ressurser fra Bouvet jobber tett med Agder Energi Nett for å lykkes med dette arbeidet. Foreløpige resultater ble i september 2018 belønnet med tildeling av "Smartgridsenterets Innovasjonspris 2018" til Agder Energi Nett, samt nominasjon til "BI-prisen 2018", i regi av Den Norske Dataforening.

Utfordringen

Agder Energi Netter en innovativ virksomhet som ønsker å ta ut størst mulig effekt av nye smarte strømmålere. I tillegg til å bytte målere hos alle kunder (ca. 195.000 kunder) valgte man i tillegg å kombinere dette med instrumentering av alle nettstasjoner (ca. 8.000 nettstasjoner). Dette danner grunnlag for at man har digitalisert alle nivåer i strømnettet. En slik digitalisering av strømnettet på Agder er unikt. Det setter Agder Energi Nett i stand til å hente ut data fra strømnettet slik at man kan optimalisere bygging og drift av nettet på en helt annen måte enn man tidligere har vært i stand til.

Løsningen

I tillegg til instrumentering av strømnettet har det vært avgjørende å etablere en løsning som samler, strukturerer og tilgjengeliggjør data for å kunne løse forretningsbehov. Bouvet har et team hos Agder Energi Nett som har etablert konsept, arkitektur og løsning for en skalerbar stordataplattform som håndterer enorme mengder data. Løsningen baserer seg på Agder Energi sin valgte stordataplattform Microsoft Azure. Data fra strømnettet sammenstilles med relevante data fra andre fagsystemer for å kunne ta ut gevinster for å realisere forretningsbehov. Data tilrettelegges for visning i kart (ArcGIS), analyseverktøy (f.eks. Power BI) eller som API'er, hvor man kan tilgjengeliggjøre data til fagsystemer. Analyseplattformen blir et datanav hvor vi effektivt sammenstiller data til forskjellige formål og den gir også mulighet for mye enklere dataintegrasjoner mellom fagsystemene. Gjennom smidige metodikker, tungt fokus på raskt få opp nye løsninger (mange korte små iterasjoner med komplette løsninger som raskt gir forretningsverdi), godt samarbeid med fagressurser i Agder Energi Nett med domenekunnskap og utviklingsressurser lokalisert hos kunden har gitt raske resultater.

Når nå digitaliseringen av strømnettet er ferdig blir det hovedfokus på realisering av forretningsgevinster Bruk av kunstig intelligens er allerede tatt i bruk og vil få en betydelig rolle i fremtidig innovasjonsprosjekter.

Verdi for kunden

Evnen til raskt å realisere forretningsbehov ved hjelp av data og informasjon, som nå er tilgjengelig, gjør at man er i stand til å hente ut store økonomiske gevinster. Samlet gevinst er estimert til flere 10-talls millioner kroner for Agder Energi Nett. Dette kommer ikke bare Agder Energi Nett til gode, men også Kunden som vil få en lavest mulig nettleie og mye bedre informasjon om eget målepunkt.

Kontakt oss

Arne Hermansen
Regionleder Sør