Sleipner

Utviklet kommunikasjon en verdensener verdig

Sleipner er en verdensledende produsent av stabiliserings- og sikkerhetsutstyr for yrkesbåter og store fritidsbåter, men fremsto ikke slik i kommunikasjonen sin. Det hjalp Bouvet selskapet å gjøre noe med.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Norske Sleipner Motor AS er internasjonalt anerkjent for sin produktkvalitet. Etter år med fokus på produkt- og forretningsutvikling, var det imidlertid tydelig at selskapets merkevare og nettsider var utdaterte. De kjennetegnet simpelthen ikke en leverandør i verdensklasse.

Utfordringen

Merkevaren måtte moderniseres og kommuniseres bedre, mens forhandlere og båtbyggere måtte tilbys moderne og brukervennlige løsninger for informasjon, bestilling og kjøp. Dette er uløselig knyttet sammen, og derfor hensiktsmessig å jobbe med under ett. Det er likevel viktig å starte med begynnelsen – hva er Sleipner for hvem, og hvorfor.

Sleipner-thruster.png

 

Løsningen

Arbeidet med strategiske kommunikasjon, og tilhørende kommunikasjonstiltak, ble altså førende for resten av prosjektet. Det ble utført av Bouvet Råd og Bouvet I&K, som sammen:

  • Gjennomførte interne strategiworkshops og intervjuer av både ansatte og kunder for å framskaffe innsikt og et godt nok beslutningsgrunnlag i det videre arbeidet
  • Utformet, i samarbeid med Sleipner, nye verdier og redefinerte merkevaren
  • La ny merkevarestrategi, ny profil og grunnkonsept for kommunikasjon
  • Definerte mål for nettsiden, prioritere brukere og brukeroppgaver (kjernemodellen)
  • Bygget en innholdsmodell med konsept for nettsider og første versjon av B2B nettbutikk

Resultat

Konkret har Bouvets rådgivere og kommunikatører levert oppdatert merkevarestrategi, samt kjernefortelling og grunnkonsept for kommunikasjon, ny profil, nytt slogan, ny logo og tilhørende grafiske elementer, designelementer og maler. Vi leverte også nytt interaksjonsdesign og grafisk design til nettsidene, føringer for tone-of-voice, og et lite antall tekstsider. 

Bouvet gjennomførte også den tekniske implementeringen av nye nettsider og e-handelsplattform, herunder valg av publiseringsløsning. Disse er bygget for ulike språk, valuta og markeder. 

Tilbakemeldingene fra Sleipner, og ikke minst Sleipners kunder og partnere, har vært udelt positive. Mens nettside og nettbutikk forenkler kjøp og salg, gir merkevareprofilen partnere, båtbyggere og eiere den nødvendige forståelsen av kvaliteten i Sleipners leveranser.

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

Nicholas Lundgard
Avdelingsleder Øst Innhold og kommunikasjon