tollere_Svinesund

Tolletaten

Store endringer krever solid kommunikasjon

Da Tolletaten skulle omorganiseres, hadde prosjektet behov for en egen kommunikasjonsressurs. Blant oppgavene var planlegging og tilrettelegging av kommunikasjonsløpet, produksjon av artikler og nyhetsbrev, samt utforming av kompetansetiltak for de ansatte.

Prosjekt: Omorganiseringsprosjektet i Tolletaten

Tidsrom: 2019 - 2020

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

T024XURJ2-UTQA3SQ57-8c3b3ca6c695-512

Nicholas Lundgard

Avdelingsleder Øst Innhold og kommunikasjon

nicholas.lundgard@bouvet.no

+4790471442