Tryggere på sjøen med Ohoi!

I dag er det over 1 million fritidsbåter i forskjellige størrelser og med begrenset utstyr, registrert i Norge. Med Ohoi, trenger du kun en mobiltelefon for å få tilgang til tjenester som kan gjøre båtturen enklere og tryggere. Tjenesten er gratis, og er utarbeidet av Bouvet sammen med Kystverket og BarentsWatch

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Hva er Ohoi?

På nettsiden Ohoi, samles informasjon fra Kystverket og andre aktører på ett sted. Tilbudet gjør det tryggere for alle som ferdes på sjøen og langs kysten. 

Her kan du se alle fartøy i norske farvann, utenom om fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter (av personvernhensyn).

En nyttig funksjon, er ruteplanleggeren, hvor du kan sjekke forholdene på den planlagte seilasen. Du velger deg et punkt i kartet og plotter inn reisen. Du vil da få opp informasjon som er relevant for reisen:

  • Vind
  • Bølgelengde
  • Vannstand
  • Fartsgrense
  • Nærmeste værstasjon
  • Marinogram
  • Flo og fjære
  • Sol og måne
  • Skydekke

 

På kartet får du oppgitt viktig informasjon som gjør båtturen lettere å planlegge

Slik jobbet vi

Bouvet har bidratt under hele prosessen fra planlegging til lansering: Det er lagt ned et grundig og omfattende innsiktsarbeid. Det ble intervjuet eiere av fritidsbåter, hvor det ble gjort rede for hvilken type informasjon de savnet eller trenger når de er ute på sjøen. Med utgangspunkt fra disse intervjuene, kartla man ønsker og behov, som la grunnlaget til en «ønskeliste» fra båteiere – enten det er snakk om kortere eller lengre turer. 

Bouvet står for design, workshopledelse, utvikling og testing. Innsiktsarbeidet gjaldt også omfattende brukerintervjuer og brukertester av tjenesten.
For å jobbe ut ifra en så bred innsiktsplattform som mulig, ble det også gjennomført intervjuer med representanter fra Kystverket, BarentsWatch og Kartverket. 

Siden de skulle samle all denne informasjonen på ett sted, hentet Bouvet data fra flere kilder: Fra Kystverket, Meteorologisk institutt, Norce, Kartverket, Miljødirektoratet for å nevne noen. Så det var mye informasjon og data som skulle behandles. 

Verktøy

Webappen man ser er laget med Vue3, som bygges med Vite. Bouvet har et system som gjør det mulig å gjenbruke komponenter på tvers av tjenester på BarentsWatch.no. Løsningen er responsiv, og er også en progressive web app (PWA).

Backend er et API laget i ASP.NET Core 7, med PostGreSQL som database. Vi bruker også python i en tjeneste som gjør mange av data-importene.

Kartbiblioteket vi bruker er Maplibre GL JS. Vi lager vector tiles for kartlag som vises med PostGIS og .NET. Løsningen kjører i Azure Kubernetes Service.

Tjenestedesignere fra Bouvet utarbeidet en brukerreise som illustrerer hva en familie på fire trenger når de skal ut på langtur i en seilbåt.

Et steg mot tryggere ferdsel til sjøs

Kystverket har sammen med norske myndigheter etablert en nullvisjon for ulykker til sjøs – og dette verktøyet er et steg på veien mot målet om tryggere ferdsel til sjøs. Dessuten treffer BarentsWatch fritids- og småbåtsegmentet med denne tjenesten, et segment de vanligvis ikke henvender seg til.
Ohoi finnes i både norsk og engelsk utgave, og kan dermed også brukes av turister.

Til tross for at Ohoi kun har vært ute i noen få uker, er det registrert mellom 13 – 15 000 besøkende på sidene, og tilbakemeldingene har vært gode. Det antas at antall besøkende vil mangedoble seg etter hvert som båtsesongen skrider frem.

Lurer du på noe, ta kontakt:

Inger Johanne Håkedal
Avdelingsleder

Les flere av våre historier og prosjekter her