frontpage-hero-vestland

Vestland fylkeskommune

Å Vestland, Vestland

I 2019 har sammenslåing vært et ord som har blitt hyppig brukt. De ansatte i fylkeskommunene og de folkevalgte har arbeidet for å stå samlet bak et større og mer omfattende tjenestetilbud til næringsliv, innbyggere og kommuner.

Prosjekt: Vestland fylkeskommune

Tidsrom: 2019 - 2020

Kontakt oss

image (1)

Nina Moberg

nina.moberg@bouvet.no

+47 990 37 964

reginemedbriller

Regine Sagstad

regine.sagstad@bouvet.no