Vestland fylkeskommune

Å Vestland, Vestland

I 2019 har sammenslåing vært et ord som har blitt hyppig brukt. De ansatte i fylkeskommunene og de folkevalgte har arbeidet for å stå samlet bak et større og mer omfattende tjenestetilbud til næringsliv, innbyggere og kommuner.

To fylkeskommuner blir ett

Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommune har slått seg sammen, og fra 1. januar 2020 er navnet Vestland.  

Utfordringen Bouvet fikk var å presentere det sammenslåtte fylket og alle tjenestene som fylkeskommunen har ansvar for på nett. Nettsidene skal romme alt i fra politisk ledelse og møter, til løyve om å felle kystsel.

En brukervennlig og tjenesteorientert nettside er et viktig ledd i kommunikasjonen ut til kommuner, næringsliv og innbyggere. Bouvet har ansvaret for webdesign, nyutvikling og forvaltning av nettsidene som stod klare 1.1.2020.

Gjennom et mangeårig samarbeid er det gjennomgående at Bouvet har stor kundeforståelse og er løsningsorienterte. De følger alltid opp og ser til at både store og små utfordringer blir løst så snart som mulig.

Jennifer Fossnes, Kommunikasjonsseksjonen

Ingen gjemt, ingen glemt

Nettsidene, med alle tilhørende tjenester, skulle lages på kort tid og være helt klart til sammenslåingsdatoen 1.1.20. Å slå seg sammen krever mye av både organisasjonene som skal slå seg sammen og leverandørene som skal bistå. Det er mange som skal bli sett og hørt, og ingen tjenesteområder må bli glemt!

Fylket har nå over 23 000 elever i vidaregående opplæring, 46 videregående skoler, 57 tannklinikker og nesten 6000 ansatte!

Visste du at Vestland fylke er 34000 km2, og med det er det femte største fylket i landet? Til sammen har det også imponerende 5547 km fylkesveg.

- Kommunikasjonsavdelingen, Vestland fylkeskommune

En robust plattform og sterk identitet

De nye nettsidene kjører på plattformen Episerver som tidligere Hordaland fylkeskommune var godt kjent med. Det er Tank som har laget den grafiske profilen som vi har tatt utgangspunkt i da vi laget det nye uttrykket til nettsidene.  

Den visuelle identiteten er knyttet til fylkesvåpenet til Vestland, som er en gjengivelse av kystlinjen. Designkonseptet heter «Overblikk» og har tatt utgangspunkt i et perspektiv ovenfra slik man kan gjenkjenne fra flere elementer på nettsidene.

Ta en kikk på www.vestlandfylke.no!

Foto: By Ximonic, Simo Räsänen Copyright:By Ximonic, Simo Räsänen - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16157133