Forretningsdesign

Hyppige endringer i samfunnet og raskere utvikling av ny og bedre teknologi, endrer kunders behov, forventninger og vaner raskere enn noensinne. Samtidig blir forventingene til brukeropplevelse og forretningsmodeller stadig blir mer komplekse. Alt dette fører til helt nye krav til virksomheters endringsevne for å lykkes over tid. Det er her forretningsdesign kommer inn. 

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Å kunne snu seg raskt, gjøre riktige prioriteringer og ikke minst ta i bruk virksomhetens ulike ressurser på best mulig måte i et smidig perspektiv, har aldri vært viktigere. Å lykkes med dette er ikke enkelt – og utfordringen for mange er prioritering og organisering. Hvor skal vi starte? Hva vil gi oss mest effekt? Hvordan jobber vi for å faktisk lykkes med de endringer som kreves? 

Ved å kombinere det beste fra metoder innen design og forretningsutvikling fungerer forretningsdesign som en katalysator for at virksomheter skal kunne takle nåværende og fremtidige utfordringer. 

Forretningsdesign, gjort riktig, vil derfor være en viktig faktor for å sikre fremtidig levedyktighet og suksess. 
 

Forretningdesign_prosess.svg


Hvorfor benytte forretningsdesign? 

Enkelt forklart handler forretningsdesign om å finne og utnytte magien som ligger i synergien mellom kundebehov, forretning, organisasjon og teknologi, gjennom å ta de på alvor samtidig. Vi mener dette er nøkkelen for å styrke virksomheters verdiskapning, øke konkurransekraften eller å finne nye og bedre måter å løse et samfunnsoppdrag på. 

Ved å ta i bruk metodene i forretningsdesign får du vurdert og tatt hensyn til din virksomhets egenskaper, fordeler, økonomiske utgangspunkt og konkurrenter, samtidig som du også får fokus på brukerbehov, organisasjonsutvikling og virksomhetens forutsetninger for forretningsutvikling og digitalisering. Du identifiserer og utnytter muligheter i dette spennet slik at slik at virksomheten beveger seg i riktig retning og gjør gode prioriteringer, på en så rask og effektiv måte som mulig. 

Men kanskje enda viktigere hjelper forretningsdesign med å unngå å ta avgjørelser basert på antagelser og gjetning. Noe av nøkkelen til at forretningsdesign er så effektivt, er at metodikken tvinger virksomheten til å ta utgangspunkt i bruker/kundebehov, et forretningsbehov eller en utfordring heller enn et ønske eller en antagelse om hvordan nå et forretningsmål. I forretningsdesign stiller du riktige diagnose før du medisinerer. 

Hvordan ser en prosess ut – og hva kan den inneholde? 

Realiseringen av forretningsverdi skapes i forretningsdesign gjennom designmetodisk tilnærming hvor strategi og konkrete tiltak står sentralt, og innovasjon, konseptutvikling, organisasjonsutvikling og teknologi er en vesentlig del av løsningen. 

 

Forretningdesign_prosess.png

I en forretningdesignprosess jobber vi med å: 

  • Definere problemer, utarbeide målbilde og designe strategier og tiltak gjennom grundig innsikt og analyse. 

  • Realisere forretningsmål og løse reelle brukerbehov gjennom å identifisere, utvikle, validere og implementere konsepter og tiltak. 

  • Kartlegge, designe og evaluere nye forretningsmodeller og muligheter. 

  • Lykkes med bærekraftig innovasjon, produkt- og tjenesteutvikling og digital transformasjon gjennom utvikling av smidige organisasjonsstrukturer og prosesser. 

  • Identifisere verdi i komplekse økosystemer gjennom helhetlig prosesskartlegging og verdistrømsanalyser. 

  • Drive strategiske omstillingsprosjekter hvor digitalisering, brukerorientering og organisasjonsutvikling står sentralt. 

Utvikling av løsninger og tiltak skal åpenbart henge sammen med forretningsstrategien, men for å lykkes med å ta en virksomhet i riktig retning kan det være det krever nye eller endrede strategier og forretningsmodeller. 

Med dynamiske strategier heller enn statiske, rigger du virksomheten din for å lykkes fremover og ha kontroll på retningen organisasjonen går i. Les mer om hvordan her

Alle prosesser er ulike – om du har spørsmål, håper vi du tar kontakt for en prat om hvordan vi kan bistå 

For oss er forretningsdesign en smidig prosess. Det betyr at vi tilpasser prosess, verktøy og metoder etter virksomheten og oppdragets egenart. I tillegg er vi opptatt av å lytte og forstå våre kunder og deres virksomhet. Vi ønsker et miljø hvor vi jobber sammen og utfordrer hverandre. Vi mener at vår kultur, som er bygget på troverdighet, jordnærhet og engasjement, tydelig kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på og deler av erfaring og kompetanse. 

Dersom du kjenner igjen noen av problemstillingene og utfordringene vi har beskrevet her, eller om bare er nysgjerrige på hvordan forretningsdesign kan bidra med å skape verdi og utnytte virksomhetens ressurser best mulig, håper vi du tar kontakt med oss. 

Marianne Tuen Smedås
Avdelingsleder, Øst Forretningsdesign