Muligheter med generativ AI

Generativ AI kan brukes til mye forskjellig, og kan gjøre arbeidet ditt både bedre og mer effektivt. I denne listen finner du noen av de mest aktuelle bruksområdene. Avslutningsvis vil vi også se på noen verktøy som kan benyttes.

Ingrid Frøyland

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


📸 Bildet over er laget i bildegenereringstjenesten Midjourney med prompten: computer that illustrates the possibilities with generative ai and tech

Generering av tekst 

 • Det kan brukes som inspirasjon til å skrive ny tekst ved å foreslå ideer, formuleringer eller eksempler basert på temaet du velger.  

 • Det kan forbedre eksisterende tekst ved å rette stavefeil og grammatikkfeil, og det kan omformulere setninger for å gjøre dem klarere og/eller mer engasjerende.  

 • Det kan vri og vende på tekst til andre bruksområder eller brukergrupper ved å tilpasse tonen, stilen, ordvalget eller strukturen til teksten etter målgruppen eller formålet du angir.  

 • Det kan oversette fra ett språk til ett annet. Det kan også brukes til å tolke bilder ved å beskrive hva som skjer i bildet, generere en passende bildetekst eller lage en historie basert på bildet.   

large-5034.png

Om forfatteren av innlegget 

Ingrid Frøyland er leder for en enhet med Data Scientister og Data Engineers i Bouvet Rogaland, der de blant annet hjelper kunder med hvordan de kan utnytte maskinlæring og generativ AI for å få enda mer verdi utav sin egen data.

 

Strukturering av ustrukturert data og informasjon 

 • Det kan omgjøre fritekstfelter til konkrete stikkord, eller kategorier, ved å analysere innholdet i friteksten og trekke ut de viktigste nøkkelordene eller frasene fra teksten. Det kan gjøre det mulig å bruke data som tidligere var ansett som umulig å utnytte, ved å organisere, kategorisere eller filtrere ustrukturerte data og videre bruke dette til visualisering og analyse.   

Programmeringsassistent 

 • Det kan oversette mellom bruker/bestiller og utvikler ved at bestiller beskriver med sine ord hva hen ønsker løst, deretter gjøres dette om til et kodeforslag eller en teknisk beskrivelse. Utvikler kan da både lese beskrivelsen og kodeforslaget, og på den måten kanskje få en bedre forståelse av hva bestiller egentlig ber om.  

 • Det kan fungere som en «erstatter» for koding ved å sette opp kode basert på en beskrivelse av funksjonaliteten eller resultatet brukeren vil ha.  

Sparringpartner

 • Det kan være en sparringpartner ved å gi deg tilbakemelding, råd, tips eller utfordringer relatert til et emne du vil diskutere eller lære mer om.  

Innholdsproduksjon 

 • Det kan hjelpe deg med dokumentasjon i forbindelse med programmering gjennom å lage klare, konsise og informative dokumenter som forklarer hvordan koden fungerer, hva den gjør, hvilke parametere den tar imot eller returnerer og hvordan den skal brukes.  

 • Det kan lage møtereferater ved å lytte til møtet og oppsummere de viktigste punktene, beslutningene, oppgavene eller tiltakene som ble diskutert eller avtalt i møtet.  

 • Det kan skrive tilbudstekster for å presentere ditt produkt eller tjeneste på en måte som viser dets verdi og fordeler for potensielle kunder.  

Oppsummere et større/mer detaljert budskap 

 • Det kan oppsummere et større/mer detaljert budskap ved å identifisere de viktigste ideene, argumentene eller konklusjonene i en lang tekst og skrive en kort og tydelig oppsummering som dekker det essensielle i teksten.  

Komplett chatbot

 • Det kan brukes som en komplett chatbot som kan svare på spørsmål eller forespørsler, ved å koble det sammen med relevant bedriftsintern informasjon som brukerveiledninger til ulike systemer, intranett, personalhåndbok, lover og regler, informasjon om aktiviteter, informasjon om hvilken mat det er i kantina eller store informasjonskilder, som for eksempel en kommunedelplan.  

Hva må jeg tenke på før jeg tar det i bruk?

 • Informasjon som legges inn i modellen må ikke være sensitivt på noe vis, da det blant annet kan bli brukt til videreutvikling av modellen*

 • Det som kommer fra modellen er ikke nødvendigvis fakta

 • Kodeforslag kan være lisensbeskyttet

*Gjelder ikke ChatGPT for Business o.l

Verktøy 

Ønsker du hjelp til forbedring av tekst, oversettelse, innholdsproduksjon, oppsummering av ikke-sensitiv tekst eller bare ønsker inspirasjon eller en sparringpartner kan Chat GPT eller Bing Chat være fine verktøy.  
For å ta i bruk Bing Chat trenger du kun å bruke nettleseren «Microsoft Egde» og velge Chat når du søker i søkefeltet. Dette er gratis å bruke.   

Strukturering av ustrukturert data kan også gjøres ved hjelp av Bing Chat, men du må være oppmerksom på at det som mates inn i Bing Chat ikke er beskyttet. Du skal derfor ikke legge inn noe der som ikke kan legges ut på internett.

Dersom du ønsker å strukturere data, vil det samtidig være mer effektivt å lage en automatisert løsning der du for eksempel bruker tjenestene (API’et) til OpenAI via Azure, eller tilsvarende tjenester fra andre selskaper – se illustrasjon nedenfor. I en slik løsning vil dataen du legger inn være beskyttet. Dette kan også gjøres for å lage en automatisert prosess rundt innholdsproduksjon og så videre. Dersom du ønsker å bruke disse språkmodellene inn i en automatisert prosess, kan Bouvet  hjelpe til med å sette dette opp på en god og forsvarlig måte.  

Illustrasjon laget av Markus Pettersen, Data Scientist i Bouvet
Illustrasjon laget av Markus Pettersen, Data Scientist i Bouvet

Verdt å få med seg

Vi fortsetter AI-debatten på Arendalsuka

På Arendalsuka tar vi med oss Inga Strümke, Torgeir Waterhouse, Teknologirådet, Digitaliseringsdirektoratet, Forbrukerrådet og rikspolitikere på en samtale der vi ønsker å sette fokus på hva politikere bør bry seg om: Husmenn i eget hus? Inga Strümke og gode hjelpere utfordrer politikerne

Les mer om debatten her

KI Arendalsuka.png