AI-assistanse: Språkmodeller øker tilgjengelighet og effektiviteten

AI-assistanse trenger ikke være komplisert for å gjøre jobbhverdagen din enklere og mer effektiv. I denne artikkelen viser vi hvordan du kan sette i gang og hvorfor du får umiddelbar effekt.

Linn Granly Fredriksen

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


📸 Bildet over er laget i bildegenereringstjenesten Midjourney med prompten:  a ai-assistant that looks like a disney pixar sidekick next to a business woman

Det er allerede mange initiativer i gang for å automatisere tjenester og enkle oppgaver ved bruk av AI. Utfordringen per nå er at slike løsninger kan ta lang tid å utrede, utvikle og implementere, og stort sett krever det ekspertkompetanse. For mange organisasjoner er dette et krevende arbeid å sette i gang med. Men det finnes flere eksempler på AI-assistanse som kan ha umiddelbar effekt. God utnyttelse av språkmodeller er et godt eksempel på dette. 

large-1688.png

Om forfatteren av innlegget 

Linn Granly Fredriksen har jobbet med digitalisering siden 2008, og har allsidig erfaring med prosjekt- og prosessledelse. Hun har jobbet med store digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor, med fokus på endrings- og innføringsledelse. Hun har også vært fagansvarlig for endringsledelse i Bouvet Øst. 

En av grunnene til at AI er på dagsorden er nettopp de brukervennlige generative språkmodellene, som ChatGPT og Bing. De er lett tilgjengelige, enkle å bruke og du må ikke ha doktorgrad i kunstig intelligens for å kommunisere med dem. Tilgjengeligheten deres gjør at assistanse er innenfor rekkevidde for de fleste, inkludert mindre virksomheter og privatpersoner. Under følger et eksempel på hvordan. 

AI-assistent til kommuneansatte

For enkelhetens skyld så tar vi utgangspunkt i en liten kommune; De har rundt 200 tjenester de er lovpålagt å levere til sine innbyggere, alt fra helse til avfallshåndtering. De sliter ofte med å tiltrekke seg tilstrekkelig med folk og kompetanse, i tillegg til at de har begrensede budsjetter til IT-utvikling. Mest sannsynlig har de ikke mulighet til å være først ut med automatisering av tjenester. 

Hva med å gi de ansatte opplæring i bruk av ChatGPT eller Bing? De vil da få en generativ, AI-basert-digital kollega, som kan hjelpe dem optimalisere sin oppgaveløsning. Tenk hvilken effekt det vil kunne gi. 

De vil få en en assistent som:

  • er en kunnskapsstøtte med så og si hele internett i hodet, inkludert lovverk og forarbeider, forsknings- og avisartikler, beste praksis med eksempler, og massevis av forslag til oppgaveløsning (how-to forslag) . 

  • skriver i klarspråk. 

  • er meget god på å lese igjennom store mengder tekst, og lage oppsummeringer. 

  • kan analysere store mengder data raskt og enkelt, se mønstre og sammenhenger, og gi bedre beslutningsstøtte. 

  • kan lage presentasjoner, illustrasjoner og utkast til tekstlige produkter som brev og rapporter. 

  • kan hjelpe til med å finne gode reiseruter, lage huskelister og planer, strukturere arbeidsdagen og minne en på hva du bør tenke på ved ulike aktiviteter (risikovurdering). 

  • alltid er tilgjengelig og klar for å samarbeide. 

Det vil kanskje ikke revolusjonere måten kommunen løser oppgavene sine på, slik integrert AI og automatiserte tjenester kan gjøre. Men det har stort potensiale til å løse mange av de tidkrevende oppgavene i en arbeidshverdag på en god og effektiv måte. Det kan redusere tiden de ansatte bruker på saker de kan få AI-støtte til, og bidra til å gi dem mulighet til å jobbe med mer komplekse oppgaver. 

Det er likevel viktig å huske på at det er ikke uten forbehold at du kan innføre co-pilot-løsninger. I hovedsak er det viktig å tenke på at du bruker verktøy med en trygg forbindelse og avtale med leverandør, som ikke deler data videre. Det er også viktig å ta stilling til etikk og retningslinjer for bruk. Og ikke minst vil det være avgjørende at opplæring tas på alvor, og at kompetansen til de ansatte heves for å kunne ta det i bruk på en god måte. 

Samtidig er det også lurt å komme i gang og la de ansatte få eksperimentere med informasjon som er åpen. Gratisversjoner, som ChatGTP og Bing, er åpent tilgjengelig og kan tas i bruk, med litt veiledning rundt hvilke data som kan deles. Det kan jo tenkes at noen av de ansatte er i gang allerede. 

 

Verdt å få med seg

Vi fortsetter AI-debatten på Arendalsuka

På Arendalsuka tar vi med oss Inga Strümke, Torgeir Waterhouse, Teknologirådet, Digitaliseringsdirektoratet, Forbrukerrådet og rikspolitikere på en samtale der vi ønsker å sette fokus på hva politikere bør bry seg om:

Husmenn i eget hus? Inga Strümke og gode hjelpere utfordrer politikerne

Les mer om debatten her

KI Arendalsuka.png