Bettina er bitt av smidigbasillen

På jobben dreier alt seg om smidig for Bettina Tilrem. På fritiden er hun ikke like fleksibel.

Tormod Myrland Aadnesen

Publisert:

5. mai 2022

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

– Hva jeg vil at kursdeltakerne skal sitte igjen med? Det er enkelt å svare på: Smidig er et tankesett, en kultur og et sett verdier som hjelper oss å bli mer endringsvillige, smidige og produktorienterte – og ikke som mange tenker: En metodikk eller et verktøy som først og fremst skal øke effektiviteten, sier Bettina Tilrem – og tenker seg litt om. 

– Kan jeg legge til noe? Det er også et mål at kursdeltakerne også skal sitte igjen med en forståelse av at digital transformasjon dreier seg om modning og nytenking i absolutt hele organisasjonen. Det omfatter alt fra strategier, struktur og arbeidsprosesser til kultur og ledelse. Kort sagt: Det handler om å gå fra prosjekter til produkt.

Masteroppgave om smidig

Bettina ble bitt av smidigbasillen da hun jobbet med masteroppgaven om konsulenters rolle i smidig transformasjon og hypotesedrevet utvikling. Oppgaven var et samarbeidsprosjekt med Bouvet, og etter studiene begynte hun å jobbe i selskapet som rådgiver innen smidig. I 2020 fikk hun «ekstrajobb» i Bouvet Kurs, hvor hun er én av flere instruktører som gir opplæring i smidige metoder.

– Nå for tiden går det mest i bedriftsinterne kurs. Det betyr at deltakerne kommer fra én spesifikk virksomhet. Det dreier seg hovedsakelig om introduksjonskurs, men jeg holder også praksiskurs som går mer i dybden. Det er uansett viktig å blande teorien med diskusjoner og gruppeoppgaver. På den måten kan deltakerne lære av hverandre, sier Bettina. 

Samtidig får kurslederen innspill og ideer som hun kan dra nytte av.

– Det er inspirerende å høre om deltakernes hverdag, roller, ambisjoner og frustrasjoner. Dette er sånt jeg kan ta med meg når jeg planlegger neste kurs. Det er rett og slett veldig lærerikt å være kursleder, sier Bettina.

Smidig er nøkkelen til alt

Kursdeltakerne kommer oftest fra forretningssiden og fagavdelinger. En del jobber med HR og teamledelse. Andre har teknisk bakgrunn. 
 
– Det tydelig at smidig metodikk er i ferd med å spre seg fra produktteamene til andre deler av organisasjonene. Det er veldig flott å se, sier Bettina.

Hun mener smidig, Lean og liknende tankesett er den eneste måten å jobbe på i dag.

– Det er et enormt potensial i organisasjoner som ønsker økt digital evne, raskere og hyppigere verdiskaping, smartere og mer effektive arbeidsmetoder, moderne lederskap og en trygg kultur hvor folk trives på jobb. I disse endringsreisene vil jeg bidra med de verdiene, prinsippene og metodene jeg har i verktøykassen min, sier hun.

Fast holdepunkt

Når vi snakker om verktøy: Det var ikke bare, bare å være helt fersk kursholder i begynnelsen av koronapandemien. Over natta ble kursene flyttet til skjermen.

– Da var jeg ganske stressa en stund. Det var mye teknisk som skulle fungere, og det var ikke alltid så lett å skjønne om deltakere faktisk var med på opplegget. Heldigvis ble jeg fort tryggere i rollen, og samtidig ble vi jo alle digitale eksperter. Nå sier mange at de foretrekker digitale kurs. Det er fint at Bouvet kan tilby begge deler. Det er jo viktig å være smidig, sier Bettina med et smil.

På jobben handler det meste altså om smidig. På fritiden er imidlertid ikke mye slingringsrom. Da er det nemlig hytta på Norefjell som gjelder. Den ble anskaffet som et koronatiltak.

– Hytta var virkelig redningen og et stort lyspunkt under de strenge tiltakene i Oslo. Jeg bruker den fortsatt så ofte jeg kan, både sommer og vinter.

Her finner du en oversikt over våre kurs i smidig. Finner du ikke det du leter etter, kontakt oss på [email protected]