Endring skal ikke gjøre vondt

Smidige metoder må gjennomsyre tankesettet og kulturen i en organisasjon. Hvis ikke blir endring fort vondt og vanskelig, sier kursholder og konsulent Ole Kristian Nystrøm i Bouvet.

Tormod Myrland Aadnesen

Publisert:

25. aug. 2022

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

– Utviklingen går i et vanvittig tempo. Og at endringene påvirker oss, er hevet over tvil. Spørsmålet er hvordan vi håndterer forandringer. Opplever vi dem som noe tungt, vondt og vanskelig – eller klarer vi å skape endringsglede? Det vil i så fall være en positiv drivkraft i enhver organisasjon, sier Ole Kristian. 

Ledere må omfavne endring

Hva skal til? Én del av svaret er å rigge organisasjonen for kontinuerlig endring. Det innebærer blant annet en endring (ja, nettopp) i måten man organiserer arbeidet på. Innenfor smidig metode får selvstendige team hele ansvaret for utvikling og drift i en kontinuerlig loop. 

– Dette står i kontrast til den tradisjonelle måten å tenke på om avgrensede prosjekter, fagavdelinger, årshjul og budsjetter – slikt som ledere befatter seg med. Men det er avgjørende at ledere skjønner at smidige metoder og kultur for endring angår også dem, sier Ole Kristian.

Som kursholder underviser han prosjektledere, teamledere og mellomledere, i tillegg til fagpersoner og folk med teknisk bakgrunn. Mye dreier seg om digitalisering. En refleksjon som går igjen, er at endring dreier seg mer om kultur og tankesett enn om verktøy og metoder. Samtidig er begge deler nødvendige for at endring skal ha effekt.

– Mange spør seg selv om lederne deres er bevisst på dette. Erfaringen er at svaret ofte er nei – med alt det medfører av utfordringer i en organisasjon som har som mål å bli smidig. Derfor er det veldig gledelig når også ledere deltar på kurs. Tilbakemeldingene deres går ut på at det gir det stor verdi, selv om de kanskje kan bli med på bare én av tre kursdager, sier Ole Kristian. 

Han understreker at det er avgjørende at alle som er involvert i en endring forstår hva den går ut på, hvordan den påvirker hverdagen og hvordan menneskene som er berørt kan snakke sammen.

Hva vil du at kursdeltakerne skal sitte igjen med?

– Jeg vil gjerne at de skal danne seg et bilde av hva en lærende organisasjon er. Viljen og evnen til å lære er en forutsetning for endringsglede. I tillegg er jeg opptatt av selve hensikten med smidige metoder. De er til for at vi skal få på plass rammer som lar oss jobbe sammen og hjelpe hverandre frem mot et felles mål på en måte som er tilpasset stadige skiftene utfordringer i samfunn, marked og arbeidsliv. Alle organisasjoner har et stort potensial, og jeg er overbevist at en lærende og endringsdyktig organisasjon er veien å gå.

Hvordan er det å jobbe som kursleder?

– Det er spennende – og av og til litt nervepirrende. Målet er å gjøre kurset så relevant som mulig for deltakerne. Det betyr at jeg på kort tid må sette meg inn i og forstå hvilke utfordringer de møter i hverdagen. Av og til kommer jeg borti fagområder og domener jeg i utgangspunktet vet lite om. Det lærer jeg mye av – og så må jeg av og til være ærlig om at kompetansen min på det konkrete feltet ikke strekker til. Samtidig – etter mange år som kursleder er erfaringen at alle virksomheter er unike – men at det også kan være store likheter med tanke på hvilke problemstillinger de er opptatt av.

Hva gjør du når du ikke jobber som konsulent eller underviser?

– Da trives jeg med å være familiefar med kone, to barn og katt. I tillegg liker jeg meg på på sykkelsetet. Det blir som noen timer trening i uka og fire, fem ritt i året. Tiden som blir til overs, går blant annet med til å spille i to band. Det er en ekstremsportøvelse som kombinerer lagarbeid og en følelsesladet uttrykksform.  

Les mer om smidig og se våre kurs her

Temaer