European Power Platform Conference 2023 – Dublin

Rett før sommerferien fløy fem konsulenter fra avdeling Øst til Guinnessens vugge for å delta i den andre utgaven av European Power Platform Conference (EPPC) som gikk av stabelen i Dublin. Dette er noen høydepunkter fra turen og konferansen.

Aksel Madslien

Maret Petersson

Ida Marie Norin

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Konferansen varte over tre dager, fra tirsdag til torsdag. Den første dagen besto av en heldags-workshop, mens de to påfølgende dagene inneholdt en rekke foredrag fra Microsoft-ansatte, MVP-er (Microsoft Most Valuable Professional), samarbeidspartnere og andre som hadde noe interessant på hjertet. For de fleste av oss var dette den første konferansen vi har vært på og det var dermed mye nytt. 

Bouvet deltakere på konferansen i Dublin
Bouvet deltakere fra nord, øst, sør og vest på konferansen i Dublin

Det ble nevnt på konferansen at det i år var med omtrent 1.000 personer med – over dobbelt så mange deltakere enn i fjorårets førsteutgave. Dette er et godt tegn på den enorme veksten i fagområdet - og interessen for et fagfellesskap også i Europa. Bouvet bidro sterkt til at Norge var det landet med nest flest representanter, kun slått av vertsnasjonen Irland. I tillegg til fem representanter fra Øst, sendte vi også en solid gjeng fra Rogaland, Bergen, Nord og Sør.

 

Interresante take-aways fra konferansen

 

EPPC_åpning.jpg

Ifølge Microsofts visepresident Charles Lamanna er vi halvveis igjennom det han omtaler som en “lavkode-revolusjon”. Allerede i 2026 forventes det at 75% av forretningsapplikasjoner utvikles med lavkode, mot under 25% i 2020. Og takket være kunstig intelligens (AI) vil lavkode-verktøyene kunne tas i bruk av enda flere.

 

Copilot og AI-verktøy i plattformen

Det er helt umulig å komme seg gjennom en konferanse som denne uten å høre ordene “AI” og “Copilot”. Allerede første foredrag onsdag morgen ble det presentert et keynote-foredrag om hvordan Copilot i Power Platform vil revolusjonere plattformen, både ved å gjøre oppgaver mer effektive for nåværende brukere, og å gjøre det tilgjengelig og enklere for flere. Det ble også presentert en demo av hvordan Copilot kan brukes for å lage og redigere flyter i Power Automate. Her ble stegene som legges til av AI-assistenten pent presentert i et panel på siden slik at man hele tiden har full kontroll på hva som endres på. I tillegg ble det vist hvordan Copilot kan brukes for å forklare hva eksisterende flyter gjør. Nok en gang ble vi forsikret om at ingen data vil forsvinne ut av organisasjonen eller brukes til å trene språkmodeller ved bruk at Copilot i Power Platform.  

Copilot forventes å komme til Europeiske datasentre i løpet av sommeren, men når den kommer til norske datasentre er ikke satt ennå.  

I tillegg til Copilot er det også andre verktøy som nyter godt av progresjonen innen generativ AI. Bruk av avanserte språkmodeller som GPT3 kombinert med tilgang til utvalgte kunnskapsbaser gjør at man nå kan lage gode og hjelpsomme chatboter i Power Virtual Agents mye raskere enn tidligere. Dette kan sies å være en enorm forbedring fra hvordan det har blitt gjort til nå med mye manuell konfigurering. Flere foredrag fokuserte også på hvordan man kan koble flytene sine i Power Automate mot OpenAI sine tjenester for å blant annet analysere eller generere tekster. 

Når det skal sies er det ikke alltid så lett å vite hvordan man skal ordlegge seg for å få det resultatet man ønsker med nye AI-verktøy. Derfor har Microsoft lansert Power Platform Prompt Library – et bibliotek med eksempelprompter for Power Platform-tjenestene. 

 

Økt profesjonalisering

Etter konferansen kan man sitte igjen med inntrykket at Power Platform for alvor har begynt å modnes. Mye handler om skalering og ytterligere profesjonalisering av utvikling, implementering og brukeradopsjon, samt drift og forvaltning.

Flere foredrag omhandlet administrasjon og governance, og viktigheten av å ha en god strategi. Mangel på sistnevnte medfører økt risiko og sannsynlighet for å miste kontroll over data, i tillegg til at man risikerer overbruk av kapasitet og lisenser, som igjen kan medføre store uforutsette kostnader.

Noe som ble gjentatt hyppig blant foredragsholderne var viktigheten av å ha dedikerte ressurser som jobber med administrasjon og governance på Power Platform, og at én person ikke er nok – det mår ett og slett være et team.  Microsoft Power Platform er en verktøykasse med et hav av potensiale og muligheter, og administratorene har derfor mange viktige oppgaver og stort ansvarsområde. Noen oppgaver må gjøres daglig, andre ukentlig, og andre månedlig. Heldigvis kommer plattformen med en del innebygde verktøy som hjelper med disse oppgavene, for eksempel analytics, pipelines, Center of Excellence (CoE) og Center of Excellence StarterKit. Andre muligheter som tenant isolation, customer lockbox og managed environments  bidrar til økt sikkerhet. I tillegg kommer strategier om bruk av miljøer (environment strategy), application lifecycle management (ALM) og datatap (DLP), som man må ta stilling til. 

En del av dette er veldig teknisk, men menneskelige faktorer er ikke å undervurdere. Mye handler om brukeradopsjon og særlig brukeropplæring. Når det bygges flere, større og mer komplekse løsninger som skal tas i bruk av hele organisasjonen eller store deler av den blir implementeringen spesielt viktig. Det gjelder å ha endringsledelse på plass samt kommunikasjon og markedsføring rundt det som utvikles.

Forskjellige foredragsholdere delte sine erfaringer med bl.a. Power Apps komponentbiblioteker, XrmToolBox, Power Apps Cards og CreatorKit samt hvordan disse kan benyttes til å utvikle løsninger med god design på en effektiv måte. Fordi lavkode betyr ikke lav kvalitet.

 

Fusjonsutvikling

Rollen til «vanlige» personer [les: personer som ikke har bakgrunn som profesjonelle utviklere] som utviklere av lavkodeløsninger, populært kalt citizen developere, er et gjentakende tema når man diskuterer lavkode, og det var det også under denne konferansen. Mens forretningsbrukerne alltid har hatt en funksjon i tradisjonelle utviklingsprosjekter som behovseier, kan introduksjonen av lavkodeløsninger bidra til at forretningsbrukerne kan ta en større del i utviklingen av en prototype, som kan videreutvikles og supporteres av profesjonelle utviklere der større tekniske ferdigheter kreves. Slik utvikling kalles «fusjonsutvikling», og er en tilnærming blant annet Microsoft satser på at vi vil ser mer av i tiden som kommer. 

Ekspertenes dom er, og det sier vi oss enige i, at det ikke bare er plass til både citizen developere og profesjonelle utviklere, men at mulighetsrommet for samarbeid mellom begge partene kanskje er større enn noen gang før. Med rett fordeling av oppgaver og dialog får man til en god Power Platform-strategi og nyttige løsninger som skaper merverdi i organisasjonen.

Det er bare noen få av de mange temaene som ble diskutert på konferansen. Med totalt 13 sesjoner og over 80 foredrag i løpet av 2 dager kunne vi skrive en hel bok. Vi tok med oss mye inspirasjon og ny kunnskap.

 

Og til slutt, noen helt andre take-aways:

 

  • Dublin er absolutt verdt en reise! Og det er ikke så dårlig vær som ryktene sier.
  • Men ta med adapter. Når det kommer elektrisitet og trafikk så gjelder det samme som i Storbritannia.
  • Har du noen Euro-mynter eller sedler liggende hjemme, ta de med. Irland er EU-medlem og benytter Euro som valuta.
  • Men Irland er ikke Schengen-medlem. Du må altså gjennom passkontroll før avreise fra flyplass i Norge. 

Neste European Power Platform konferanse arrangeres for øvrig i Brussel 11.-13. juni 2024. Der trenger du ikke adapter, slipper passkontroll og trafikken kjører på samme side som i Norge. God øl blir det der også, og ikke minst noen spennende og lærerike dager med masse faglig påfyll. Vi gleder oss allerede!

Ønsker du å vite mer om hva som rører seg på Power Platform-fronten, eller trenger din bedrift hjelp til å møte framtiden i dag? Ta kontakt med oss eller møt oss på et av våre frokostseminar.

 

Temaer