Lightning Decision Jam – slik lærer du deg kreativ problemløsning

Har du en konkret utfordring du ønsker å løse? Eller er du lei av å sitte i endeløse møter og diskutere det samme om og om igjen uten å komme noen vei? Da kan workshopteknikken Lightning Decision Jam være løsningen. For å teste ut denne metodikken kom interesse- og arbeidstakerorganisasjonen Econa til oss på et frokostseminar.

Synnøve Kleive

Tonje Svendsen Grøvik

Lightning Decision Jam er en metode for kreativ problemløsning gjennom praktisk tilnærming til utfordringen, og passer for de aller fleste utfordringer i de fleste bransjer. Metodikken fungerer ved at du samler en gruppe i en workshop som tar om lag én time å gjennomføre. Workshopen har et sett av praktiske oppgaver, og i løpet av timen skal gruppen gjennom følgende liste:

1 - Hva fungerer bra slik situasjonen rundt utfordringen er nå?

2 - Hva er problematisk?

3 - Sorter problemene og velg ett som skal fokuseres på

4 - Snu om på problemet

5 - Idémyldring for løsninger

6 - Sorter idéene og velg én idé

7 - Lag handlingsplan

Lightning Decision Jam kan brukes for å akselerere arbeidsmetodikk og prosesser
Lightning Decision Jam kan brukes for å akselerere arbeidsmetodikk og prosesser

Econa på frokostseminar hos Bouvet

Econa er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for studenter, siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og har ca. 23 500 medlemmer. Organisasjonen jobber blant annet for å skape verdi for hvert enkelt medlem, gjennom faglig utvikling, medlemstjenester, nettverksbygging og sosialt samvær. Et populært tiltak er frokostseminarer der medlemmene får faglig påfyll innenfor et dagsaktuelt tema, en liten matbit og mulighet til å møte andre medlemmer samt dyktige foredragsholdere. 

Erik Førde, styremedlem i Econa Bergen, er sammen med resten av lokalstyret ansvarlig for å lage et variert arrangementsprogram for medlemsmassen i Bergen og omegn. Han tok kontakt med oss i Bouvet tidligere i høst for å se om det var mulig å arrangere et seminar som siviløkonomer kunne ha nytte av i sin hverdag.

– Jeg kjenner en av avdelingslederne i Bouvet Bergen fra før, og vet at selskapet har en bred kompetanse som både dekker rent tekniske disipliner samt mye spennende innenfor prosjektledelse, digital transformasjon og kursvirksomhet. Jeg tok derfor kontakt for å høre om de kunne vært interessert i å holde et frokostseminar for oss. Derfra ble jeg fort satt i kontakt med de to tjenestedesignerne, Synnøve Kleive og Tonje Svendsen Grøvik. Jeg hadde ikke en klar bestilling, men spilte ballen over til Bouvet, og sammen diskuterte vi tema og form på frokostseminaret. Valget falt til slutt på kreativ problemløsning gjennom Lightning Decision Jam.

Det var en engasjert gjeng fra Econa som møtte opp på frokostseminar på Bouvetkontoret i Bergen
Det var en engasjert gjeng fra Econa som møtte opp på frokostseminar på Bouvetkontoret i Bergen

Førde forklarer videre at fordi Siviløkonomer jobber med varierte oppgaver og i ulike funksjoner, har de behov for variert påfyll for å holde seg oppdatert, blant annet på tekniske trender og prosjektledelse. Frokostseminaret skapte stor interesse og ble raskt fullt.

– Workshopen var godt forberedt og gjennomførelsen både engasjerte og aktiverte deltakerne. Selv om vi bare hadde en time til gjennomføring, fikk vi jobbe med en konkret problemstilling og bruke metodikken fra A til Å. Dette gjorde det enkelt for deltakerne å kunne ta med metodikken tilbake til egen organisasjon for videre eksperimentering.

Etter frokostseminaret har tilbakemeldingene ifølge Førde vært svært gode, og flere har meldt tilbake at de skal teste ut metodikken i egen organisasjon. Han mener videre at metodikken og lignende frokostseminar kan være nyttig for mange flere enn bare siviløkonomer.

Frokostseminar for Econa hos Bouvet Bergen
Flere har meldt tilbake at de skal ta i bruk metodikken i sin organisasjon

– Dette kurset vil kunne treffe mange. Det er relevant både for organisasjoner som jobber i prosjekter og mer klassiske linjeorganisasjoner som har behov for å akselerere arbeidsmetodikken og prosessene sine. Denne metodikken vil være et godt verktøy for alle organisasjoner som er preget av tunge og tidkrevende beslutningsprosesser.

Ønsker du å ta en prat med oss om å arrangere et lignende frokostseminar eller kurs? Ta kontakt med Synnøve eller Tonje.

Befinner du deg utenfor Bergen kan du ta kontakt med kursansvarlig, Ane Merete Amundsen.

Les også gjerne mer om hvordan vi i Bouvet jobber med tjenestedesign her