Oil_platform_P-51_(Brazil)

Fra deltid til heltid og rett inn i team

Regine Sagstad Berg 
27. okt. 2020

Hvert år tar vi i Bouvet inn mange nyutdannede. Målet er å gi alle en god start på arbeidslivet og inn i reelle prosjekter så fort som mulig. Allerede i tredje uke som ferske konsulenter var Eirik og Mikkel i gang med sitt første prosjekt.

thumb_Eirik_Alvestad.jpg
Eirik
thumb_Mikkel_Birkeland.jpg
Mikkel

 

 

 

 

 

 

 

- I starten av den tredje uken ble vi begge hentet inn i Team Flatmap. Dette er et team som jobber for Equinor sin Life Cycle Information avdeling fra Bouvet sitt kontor i Bergen. Her fikk vi umiddelbart en oppgave på prosjektet Automatic Data Sharing. Dette er en applikasjon som lar kontraktører av Equinor dele krypterte filer over Equinor sitt interne meldingssystem. Vår første oppgave som fast ansatte konsulenter i Bouvet ble dermed å utvide ADS slik at den taklet flere typer filer, og mer informasjon i disse filene, forteller Mikkel og Eirik. 

- Det har vært veldig kjekt å jobbe med reelle oppdrag fra kunder helt fra starten av. Dette gjør at arbeidshverdagen blir spennende og en lærer veldig mye. Vi bruker par-programmering flittig, noe som gjør at vi kan lære av hverandre, koden blir mer robust og vi kommer frem til bedre løsninger på problemer som oppstår.

- Etter ca en måned på kontoret ble vi nødt til å begynne å jobbe på hjemmekontor. Det viste seg at det var lettere enn vi først hadde tenkt. Samarbeidet over teams/slack/discord har fungert veldig bra, med god hjelp av skjerm delings funksjonalitet. Team Flatmap har kontordag på torsdager, og det er et fint avbrekk i hjemmekontor hverdagen.

- Overgangen fra student til ansatt har ikke vært veldig stor for de ferske konsulentene. Mikkel har jobbet deltid her i Bouvet samtidig som han studerte. Eirik har jobbet i oljebransjen i 10 år før han begynte i Bouvet. Ettersom Mikkel har jobbet deltid og vært i Team Flatmap gjennom denne tiden, så var han allerede kjent med rutinene til teamet og hvordan de jobber. Det var da lett å videreformidle det til Eirik!

- De to første månedene i Bouvet har vært svært spennende og innholdsrike. Vi bruker nesten daglig muligheten til å spørre mer erfarne konsulenter om råd og tips til hvordan vi skal løse eventuelle problemer som oppstår. Gjennom sosiale arrangementer opprettholder vi kontakten med kollegaer som er ute hos andre kunder, og det er alltid noe gøy å glede seg til. Neste uke byr for eksempel på både Trackmania LAN på kontoret, og go-kart kjøring!

FÅ OGSÅ MED DEG HVA DE ANDRE NYANSATTE I BERGEN HAR GJORT DEN FØRSTE TIDEN SIN I BOUVET!

Kolbein og Thomas i Episerver-teamet i Bergen

Truls, Jonas og Jostein videreutvikler Nasjonal Ressursdatabase for Forsvaret

Knut henter værdata og sertifiserer seg innen databricks!