devops logo
>

Sett deg inn i DevOps først som sist

Tormod Myrland Aadnesen 
15. okt. 2019

…og bruk det i ditt neste prosjekt. Det vil lønne seg! For etter at Netflix, Facebook, Amazon har vist vei, er det din tur til å utnytte mulighetene i det siste innen programvareutvikling.

Data lyver ikke! Mange bedrifter oppnår gode resultater gjennom en ny tilnærming til prosessene rundt utvikling, utrulling og drift av programvare. DevOps er for lengst innført som metode i en rekke av de store IT-gigantene, og nå kommer vi etter her hjemme.

I løpet av det siste året har vi i Bouvet hjulpet flere norske virksomheter med å innføre DevOps-kultur. Rema 1000-appen Æ er ett eksempel. I tillegg har vi bistått blant andre Color Line og Utdanningsdirektoratet.

Development + Operations = DevOps

OK, så hva er nytt? Jo, DevOps innebærer at vi organiserer arbeidet og prosessene knyttet til systemutvikling på en ny måte. Samtidig kan vi gjenkjenne prinsippene for smidig utvikling og Lean, nemlig iterativ utvikling, brukerinvolvering og hurtig feedback. Avdelingsleder Henrik Schwarz i Bouvet forklarer:

– DevOps utløser potensialet i smidig utvikling. Det dreier seg i bunn og grunn om å rive ned uhensiktsmessige skiller mellom utvikling og drift, sier han.

Tradisjonelt har utvikling og drift hatt ulikt fokus. Der utvikling er opptatt av endring og innovasjon, fokuserer drift på stabilitet og forutsigbarhet.

– Det finnes mange eksempler på at samarbeidet mellom de to miljøene mildt sagt ikke fungerer knirkefritt. Kryssfunksjonelle team er selve kjernen i DevOps, påpeker Schwarz. Teamet får et ende-til-ende ansvar for løsningen som utvikles. Amazon sier det på en god måte: «You build it, you run it».

 

Mann presenterer foran skjerm
Henrik Schwarz

Kort vei til markedet

DevOps legger altså til rette for at utvikling, drift, forvaltning og videreutvikling sees under ett. Det gir en helt annen reise enn i tradisjonelle utviklingsprosjekter. Enkelt forklart: Veien blir til mens du går. Målet er å bygge, teste, rulle ut, drifte og videreutvikle systemer raskt og kontinuerlig, og med minimal nedetid.

– De mest åpenbare gevinstene er hyppige leveranser av ny funksjonalitet, kortere vei til markedet og utvikling basert på feedback fra ekte brukere. Omfattende automatisering muliggjør større stabilitet og redusert risiko, og det muliggjør kontinuerlig eksperimentering, testing og læring, sier Schwarz.

Samtidig legger DevOps til rette for organisasjonsutvikling. DevOps stiller krav til kommunikasjon, samarbeid og innovasjon, og vår erfaring er at DevOps på den måten kan fungere som en katalysator for endring av kulturen i en virksomhet.

Kom i gang med DevOps

Bouvet tilbyr sertifiseringskurset DevOps Fundamentals. Kurset er tilpasset små og større bedrifter som vil komme i gang og høste fordelene ved helhetlig, smidig systemutvikling.

Les mer om kurset i DevOps Fundamentals