thought-catalog-214785
>

Slik jobber vi: Virksomhetsarkitektur med TOGAF som metode

Ketil Espenæs 
9. okt. 2017

Virksomhetsarkitektur faget er viktig for å sikre en sammenheng mellom IT–tiltak og forretningsutvikling. Vi legger vekt på at virksomhetsarkitektene skal ha et helhetsbilde og en kunnskap slik at kundenes mål og strategier innfris.

Vi benytter TOGAF som et av rammeverkene innenfor virksomhetsarkitektur. TOGAF har fire domeneområder som danner utgangspunkt for modellering:

  • Forretningsarkitektur som definerer forretningsstrategi, ledelse, organisering og viktige forretningsprosesser i organisasjonen
  • Applikasjonsarkitektur som beskriver de enkelte systemer, samspillet mellom applikasjoner og deres forhold til kjernevirksomheten og prosesser i organisasjonen
  • Dataarkitektur som beskriver strukturen av organisasjonens logiske og fysiske data eiendeler og tilhørende ressurser
  • Teknisk arkitektur, eller teknologi arkitektur, som beskriver maskinvare, programvare og nettverksinfrastruktur for å støtte distribusjon av kjernen, virksomhetskritiske applikasjoner

TOGAF Rammeverket har en oppbygning og en utbredelse som gjør at man kan etablere en fellesforståelse mellom virksomhet, medarbeidere og leverandører om virksomhetsarkitekturen og utviklingen av den. I tillegg til at den fungerer godt sammen med arkitekturprinsipper for offentlig sektor og eventuelle sektorkrav. 

TOGAF kan også være et utgangspunkt for å benytte moderne løsningsarkitekturprinsipper som Microservice Architecture. Det sikrer agilitet og kontroll på integrasjonsbehov, overordnet prosessuelle ytelser og skalerbarhet.