Teammedlemmer som ser hver sin vei
>

Team med kun enere øker sjansen for å feile i prosjekter

Hans Peter Olsen 
24. april 2018

Ved å sette sammen et team med kun faglige enere øker risikoen for at teamet ikke oppnår det beste resultatet. Løsningen er en teamsammensetning med ulike «personligheter».

Da jeg fikk min utdannelse i Forsvaret lærte vi at den beste måten å løse et oppdrag på var at alle jobbet sammen for å løse samme oppgave. Teamarbeid var egentlig stikkordet. For å løse den oppgaven som ble gitt oss måtte vi stole på hverandre og de ferdighetene hver enkelt av oss hadde. Vi ble gode som team og løste oppgavene, ikke fordi at en kunne alt, men fordi vi var et tverrfaglig team med forskjellige styrker og svakheter. Dette utnyttet vi ved å trekke det beste ut av alle.

Vi lærte at et team er en gruppe mennesker som jobber med beslektede og avhengige oppgaver som skal føre til et felles mål og resultat gruppen er ansvarlig for.

Vel så viktig var teambygging. Dette for at vi skulle kunne sette sammen det teamet som kunne løse oppgaven raskt på en best mulig måte. Teambygging er en identifisering, klargjøring og behandling av faglige og mellommenneskelige forhold. Relasjonen mellom teammedlemmene har eller kan få innvirkning på gruppens evne til å nå felles mål.

Vi jobbet derfor med å finne de personene med de ferdighetene vi trengte, men også med den rette «personligheten». Vi erfarte at å sette sammen team hvor alle tenkte likt, hadde samme ferdigheter og samme «personlighet» aldri førte frem. Teamet var tungt å drive for å løse det oppdraget vi var satt til å løse.

Det å finne personer med den rette «personligheten» for å gå inn i et team krever mye erfaring eller kjennskap til personene. Det finnes også mange teorier og tester.

De forskjellige testene sier ofte mye av det samme. I hovedsak er det fire hovedtyper som beskrives. Dette er:

  • Resultatorienterte, kraftfulle og besluttsomme mennesker - Dominerende
  • Sosiale, inspirerende og overtalende mennesker - Influerende
  • Strukturerte, detaljorienterte og systematiske mennesker - Analytiske
  • Omtenksomme, demokratiske og tålmodige mennesker – Stabile.

(kilde: DISC: www.discprofile.com/what-is-disc/overview)

Min erfaring er at ved å snakke med mennesker samt å spørre de litt om hvilken rolle de trives med i teamet ofte gir en god følelse på om vedkommende vil passe inn sammen med de andre.

Den erfaringen jeg har opparbeidet meg gjennom et langt arbeidsliv har jeg brukt både i jobb og i frivillige verv innen idretten. Av og til har jeg bommet, men veldig ofte handler dette da om å korrigere kursen til teammedarbeideren eller å finne andre arbeidsoppgaver i andre team da dette er til det beste for begge parter.

I min stilling som leder av salg i Bouvet Øst ser jeg mange bedrifter i utformingen av rammeavtaler ønsker et team for å løse oppgave. Det som forundrer meg er fokuset på team bestående kun av enere og ikke nødvendigvis de som er gode teamspillere og passer sammen ut i fra «personlighet».

Det å sette sammen et team med kun enere – mennesker med samme personlighet – fører veldig ofte til en konflikt eller at enkelte ønsker seg vekk fra teamet og det er stor sannsynlighet at teamet ikke oppnår den beste løsningen eller at løsningen tar lang tid å utvikle.

Temaer