Testautomatisering i rampelyset: QA-konsulentene stråler etter workshop

Entusiasme og delingskultur er to av verdiene vi har i Bouvet. Kombinerer man disse så fører det til engasjerende og inspirerende faglige diskusjoner på tvers av team.

Linda Solberg Brattli

Publisert:

14. feb. 2024

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Vi er en forretningsenhet som fokuserer på Kvalitetssikring i softwareutvikling og vi har i løpet av de siste to ukene gjennomført tre workshops med fokus på testautomatisering. 

Basert på hver enkeltes erfaring innenfor testautomatisering, ble deltakerne fordelt på to grupper. Den ene gruppen fikk en basisintrodusjon til ende-til-ende-testautomatisering ved hjelp av Playwright. Den andre gruppen bestod av en gjeng QA-er som allerede jobber med testautomatisering i deres respektive leveranseteam. 

John.jpg
John Vik

Playwright-workshopene ble fasilitert av Daniel Eikehaugen Solbakk og John Vik fra Bouvet. De jobber til daglig som QA i to forskjellige team, og har begge flere års erfaring i denne rollen. De har begge teknisk interesse og spesielt John jobber mye med testautomatisering. 

Daniel deltok på en tilsvarende workshop på en konferanse i fjor, og ønsket å dele sin nye innsikt med de andre i forretningsenheten. Han fikk med seg John til å fasilitere, og sammen har de loset gjengen trygt gjennom 3 x 2 timer med innføring i E2E-testautomatisering. 

Tiril Bjerga deltok på workshopene og forteller entusiastisk at det var veldig kjekt å få sitte sammen med andre QA-er som er på samme nivå innen testautomatisering og få lære dette sammen:

«Jeg har lært mye som jeg tar med meg tilbake til teamet, der vi har en strategi om å få på plass mer ende-til-ende testing. Jeg synes det var spesielt kult med codegen som gjør at jeg raskt kan komme i gang med å lage tester, uten at jeg trenger å kode alt fra bunn av.», sier Tiril.

Tiril.jpg
Tiril Bjerga

Gjengen i den andre gruppen fikk mulighet til å sitte sammen og jobbe på sine respektive løsninger. QA-en er som regel aleine innen sitt fagfelt i leveranseteamene, og for å øke samarbeidet på tvers ønsket vi å skape en arena der de kan sitte sammen og jobbe parallelt. Hovedfokus for sesjonene er testautomatisering, men andre tema kan også taes opp. 

Noen team har kommet lenger enn andre innen E2E-testautomatisering, og vi ønsker å gjenbruke løsninger på noen av de felles utfordringene som man kan støte på, som f.eks 2FA.

Det ble i løpet av disse sesjonene delt nyttige kodesnutter, utvekslet interessante råd og tips, diskutert muligheter for nye konsepter vi kan vurdere å utvikle og sett på hvordan vi kan bli enda bedre på å dele rundt fagområdet vårt. Fordeler og ulemper med de respektive verktøyene, do’s and dont’s og sikkerhetsrisikoer relatert til testautomatisering ble også diskutert. 

Gruppen er enig om at dette virkelig ga verdi, både for den enkelte konsulent, for løsningene de jobber med og de respektive kundene. Vi kommer derfor til å sette opp jevnlige sesjoner fremover der man kan jobbe sammen, dele på tvers, øke kompetansen og viderutvikle testautomatiseringsløsningene slik at de blir robuste, effektive og verdifulle for teamene og kundene. 

Lillian og Rolf.jpg
Rolf Kramvig og Lillian Crouch

To av de som deltok på workshop er Lillian Crouch og Rolf Kramvig.

Rolf har kommet godt i gang med testautomatisering i det teamet han er en del av, og har akkurat løst utfordringen rundt 2FA.

Lillian er i startgropen når det gjelder automatisering og dro nytte av Rolf sin erfaring og kunne dermed raskt få på plass en løsning for 2FA og gå videre til neste utfordring:

«Dette sparte meg for mye tid. Nå kunne jeg gjenbruke Rolf sin løsning og raskt komme videre. I tillegg til at dette er faglig utviklende, får vi også bygget relasjoner på tvers av kundeteam og blir enda bedre kjent. Jeg får nyttig innsikt i hva de andre jobber med og hvilken kompetanse de har innenfor de forskjellige verktøyene. Dette ga virkelig inspirasjon til å jobbe videre med testautomatisering, jeg gleder meg til neste sesjon!» 

«Man er som regel den eneste QA-en i et leveranseteam, og da er det ekstra kjekt med arenaer som dette», sier Rolf. «Det gir mange synergier å sitte sammen og jobbe med andre innenfor samme fagområde. Og så er det jo ekstra kjekt å kunne bidra til at andre kan gjenbruke det man selv har brukt litt tid på å finne ut av.», fortsetter han. 

Daniel.jpg
Daniel Eikehaugen Solbakk

Både Daniel og John synes det har vært lærerikt og inspirerende å fasilitere disse workshop’ene for kollegane i enheten.

John begynte i Bouvet før jul, og dette har gitt han en god anledning til å bli godt kjent med gjengen og få innsikt i hvilken erfaring de andre har.

«Jo mer ting vi gjør sammen, jo lavere blir terskelen for å ta kontakt seinere, selv om vi ikke jobber i de samme teamene til daglig» sier Daniel. 

Basert på tilbakemeldingene kommer vi nå til å ha faste arenaer der QA-gjengen kan møtes for å sitte sammen og jobbe videre med sine respektive løsninger og samtidig få muligheten til å utveksle erfaringer, dele nyttig innsikt og fortsette å bygge fagområdet vårt. 

Dette er delingskultur på sitt beste 😊

 

 

Lurer du på noe? Ta kontakt:

Linda Solberg Brattli