Q&A fra frokostwebinaret om Idéuka

Her har vi samlet spørsmål og svar på det som kom inn på frokostwebinaret: Idéuka - fra problem til testet løsning på en uke.

Undrende_ikon.jpg

Forutsetter denne metoden at brukerundersøkelser og bakgrunnsmateriale er tilgjengelig?

Det er helt klart en fordel, men ikke en forutsetning. Hvis du inkluderer personer som kjenner behovene / evt domenet i teamet, eller har en god gjennomgang på starten av første dag, så vil det fungere fint. Viktig å huske på at vi tester tidlig for å lære mer om behovene, så vi får også dypere innsikt i løpet av uken.

Hva er viktige suksessfaktorer i prosessen?

Suksessfaktorene er hovedsakelig de syv prinsippene vi gjennomgikk
•    Brukerbehovene i sentrum
•    Et åpent og undrende tankesett
•    La deg inspirere av andre
•    Jobb tverrfaglig og bygg på hverandres kompetanse
•    La teamet få rom og ansvar til å ta avgjørelse og gjøre prioriteringer
•    Visualiser idéer og løsninger. Vis noe konkret
•    Teste tidlig for å lære
•    Sist, men ikke minst - stol på prosessen 

Kunne dere vist eller sagt noe mer rundt øvelsene dere kjører første dag mer detaljert?

Vi bruker øvelser for å bygge trygghet i teamet og avklare forventninger. Her bruker vi Team Canvas. Mot slutten av dagen har vi god erfaring med å kjøre en Lightning Decision Jam som tar ca. 2 timer for å prioritere behov og utfordringer slik at teamet velger hva de skal jobbe videre med 

Hvor mange anbefaler dere å være i gruppen til ideuka? 

Vi anbefaler 5 personer

Hvordan brukertester dere?

Vi anbefaler å teste på 5 brukere, og setter av 30 min per test. Testen kan gjøres fysisk eller digitalt, og prototypen kan være enkle skisser på papir, enkle klikkbare prototyper i Invision, Figma eller Marvel, i Power Point, etc. Det viktigste med prototypen er at det åpner opp for en samtale i testen hvor dere får nyttig tilbakemelding. Testerne blir oppfordret til å tenke høyt og fortelle hva de liker, ønsker mer av, hva de forventer, forslag til funksjon/innhold, hva de liker etc

Har dere noen erfaringer der Idéuka ikke har fungert så godt?

Ikke velg for kompliserte og store floker til å starte med, og pass på at folk har ryddet kalenderen sin

Deler dere Miro-malen deres? :)

Nei, dessverre :-) Det er et internt arbeidsdokument. Men det finnes mange verktøy og maler man kan bruke. Ta gjerne kontakt så kan vi hjelpe dere i gang, og gi noen tips. 

Kan dere kort repetere hvilke digitale verktøy som er mest relevante her?

Vi bruker Miro men mange bruker også Mural. Begge fungerer veldig bra. I tillegg skjer det forbedringer og ny funksjonalitet i Microsoft Whiteboard så det går også ann å bruke.

Har dere erfaring med å korte ned på tiden? Feks til 3 dager?

Det anbefaler vi ikke. Av erfaring blir det for kort tid til å komme godt inn i problemstillingen, samt lage gode idéer og rekke prototyping og testing. 

Kan Bouvet være med en fasilitator i ideuka hvis vi gjør det for første gang

Det kan vi gjerne få til. Ta kontakt så kan vi diskutere hva dere trenger

Hei! Hva er forskjellen på idéuka og en Google design sprint?

Idéuka krever mindre forberedelser, samt har en løsere form. Vi bruker en del av de samme verktøyene som Google designsprint, og har i tillegg lagt til andre som de kan plukke og velge fra basert på problemstillingen 

Tips til gjennomføring av innsiktsarbeidet?

Vi anbefaler en kombinasjon av samtaler, observasjon og analyser av eksisterende rapporter og materiell. Samtalene har vanligvis en semi-strukturert form hvor vi har identifisert områder vi ønsker dypere innsikt i, men lar samtalen være åpen i formen med fokus på å forstå og lytte. Det er lurt å være to i slike samtaler – en som stiller åpne spørsmål og en som noterer. 

Hvilket verktøy brukes for å utarbeide prototype?

Prototypen kan være skisser på papir, storyboard, enkle klikkbare prototyper i Invision, Figma eller Marvel, i Power Point, etc.

Når starter dere å samle inn innsikt, og hvordan sørger dere for at denne innsikten blir delt i gruppen, er det en som tar ansvar for å gå igjennom og oppsummere, fordeles ulike kilder til innsikt til gruppen, etc?

Vi har et oppstartsmøte første dagen hvor den som kjenner problemstillingen, og/eller har innhentet innsikten presenterer for teamet. Det er oftest den som er «oppdragsgiver» og har definert utfordringen til IdeUka. Oppsummering av innsikt blir også delt med teamet, samt at de kan ta kontakt og sparre med ulike fagpersoner ved behov. 

Hva koster en ideuke hvis dere skal fasilitere den?

Det avhenger av hvor mye støtte og hjelp dere trenger fra oss, og omfanget av problemstilling. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende kaffeprat hvor vi kan diskutere hvilke behov dere evt har

5 til 7 personer i en hel uke har en pris på mellom to og tre hundre tusen. Har dere noen tips til hvilke forbedringsønsker som er verdt å "sende" gjennom en slik uke (tenker at løsningen må være verdt endel for bedriften)

Ja, det krever helt klart tid og ressurser. Så det er viktig å tenke gjennom hvilken verdi det vil ha å få fart på problemløsningen. Fra vår erfaring sliter mange virksomheter med å komme i gang, og vi erfarer at fokus, hurtighet og rask læring har stor verdi.

Er dette en god måte å jobbe på for å utvikle interne arbeidsprosesser?

Ja, det går fint. Idéuka kan fint brukes til både interne og eksterne utfordringer. Interne utfordringer kan ofte være lettere med tanke på både innsikt og testing. 

Hvordan kan man jobbe med å bygge kompetanse på ideuke internt?

Det å jobbe sammen i tverrfaglige prosesser bygger i seg selv kompetanse og forståelse om ulike fagområder. I tillegg er det viktig å dele erfaringer fra prosessen, prototypen og resultatene fra brukertestene. Husk å dokumentere underveis og lag en god historie. Involver, dokumenter prosessen og spre informasjonen internt. Start med noen ildsjeler og del raust av både positive erfaringer, samt utfordringer. En viktig del av en lærende og verdiskapende organisasjon.

Linker til læringsressurer og maler:

•    Google Design Sprint – gv.com/sprint/
•    HyperIsland – toolbox.hyperisland.com
•    DOGA – doga.no/
•    KS – veikart for tjenesteinnovasjon
•    Ideo – ideo.com/tools og designkit.org/methods
•    Service design – servicedesigntools.ord/tools
 

Temaer

Ta kontakt gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål:

Eirill Wiik
Tjenestedesigner
Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs