Bedriftsinterne kurs: Felles kunnskap øker teamets effektivitet

Hva trenger akkurat dere å lære?


En hver virksomhet har sine særegne utfordringer og behov, og medarbeidernes kompetanse må tilpasses den verden virksomheten opererer i. Det samme gjelder for kompetanseutviklingen – jo bedre den er tilpasset virksomhetens behov, jo mer verdi gir den – og det er nettopp det Bouvets bedriftsinterne kurs kan bidra til. 
 
Kursene tilpasses deres situasjon, og skal sette dere i stand til å bruke rett kompetanse riktig. Men faktum er at de gjør mer enn det, de påvirker hele evnen til å tilegne seg kunnskap. Deltakernes læringsutbytte har vist seg øke når de sitter blant kjente, kan knytte undervisningen til egne erfaringer og får anledning til å diskutere seg imellom.
 
I tillegg er det alltid en fordel at alle får de samme faglige referansene. Det fremmer samarbeid og fellesskapsfølelse, og mange opplever da også kursene som god teambuilding – med den positive vrien at øvelsene gir konkret nytte i arbeidshverdagen.

Disse kursene tilbyr vi bedriften

Vil du vite mer?

Ta kontakt, så finner vi sammen ut hva som er den beste kursløsningen for dere.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs
Henrik Buzzi
Produktansvarlig
Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig kurs

Dette sier noen av våre kursdeltagere

Hold deg oppdatert!

Bouvet Kurs arrangerer en mengde kurs og seminarer, innen en rekke fagretninger. Her er det lærdom å hente for alle! Meld deg på nyhetsbrevet vårt, så er du oppdatert på alt du kan oppdatere deg på!