Stavanger kommune velger Bouvet for videreutvikling av kommunens datasjø

Stavanger kommune forlenger avtalen med Bouvet med 2 nye år. Nå skal omfanget på avtalen og verdiskapningen økes. – Dette er resultat av et meget godt samarbeid de to siste årene.

Kommunen er langt fremme på digitalisering og har allerede gjennomført en rekke prosjekter som har gitt gevinster innenfor bærekraft og effektivisering.

– Frem til nå har vi fokusert på å hente inn data fra fagsystemer innenfor tjenesteområder som helse og velferd, oppvekst og utdanning, økonomi og HR. Sammenstilling av disse dataene har gitt oss bedre styrings- og beslutningsgrunnlag, sier Eva Jenseg, Leder Innovasjon og digitalisering Stavanger kommune

Ved å ta i bruk maskinlæring/prediksjon skal vi benytte de enorme datamengdene i datasjøen til å forbedre dette ytterligere. I tillegg samler vi inn tilgjengelig sensordata i kommunen. Dette vil gi oss data om vann og avløp, sparkesykler, CO2, radon, personteller i idrettsanlegg m.fl.
Til sammen vil dette gi betydelige gevinster for både kommunen og kommunens innbyggere både i form bedre innbyggertjenester, miljøgevinst, effektivisering/optimalisering med mer, avslutter Eva. 

Gjennom denne avtalen har Bouvet også gjennomført ett prosjekt for Digi Rogaland. Les mer om prosjektet og hvordan vi utviklet en ny flomvarslingsteknologi for Sauda kommune her 

– Vi er allerede i gang med neste prosjekt for Digi Rogaland og det er veldig mye spennende i planene til Stavanger kommune.  Bouvet er veldig glad for å få denne tildelingen og anser det som et stort samfunnsansvar å skape mest mulig verdi for det felleskapet som kommunen representerer, sier forretningsleder for plattform, innsikt og analyse, Kjetil Molaug.

Datasjø har vært et viktig satsningsområde for Bouvet de siste årene. Vi har et stort miljø både nasjonalt og lokalt i Stavanger. Her kan du lese mer om tjenestetilbudet vårt.

Kontakt oss

Kjetil Molaug
Forretningsområdeleder – Plattform, innsikt og analyse
Plattform, Innsikt og Analyse i Rogaland
Joar Ulversøy
Enhetsleder i Bouvet, Dataplattform