Early morning in Sauda fjord, Norway

Digi Rogaland

Flomvarsling med sensorteknologi og datasjø

Med ny flomvarslingsteknologi skal Sauda kommune enklere overvåke og predikere mulige naturkatastrofer. Dette er et rent samfunnssikkerhet- og beredskapstiltak, som bidrar til at instanser og innbyggere får tidlig og god varsling ved ekstremvær, forteller leveranseansvarlig Kjetil Molaug.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Naturens krefter venter ikke på ny løsning

DIGI Rogaland er et samarbeid mellom 23 kommuner som har gått sammen for å hjelpe Rogaland med å bli mer digitalt. Bouvet har vært involvert i digitaliseringscasen – flomvarsling for Saudefaldene. 
 

Prosjektet for å lage flomvarslingsløsning hadde et betydelig tidspress. Naturens krefter venter ikke på ny løsning. Ved oppstart var det 10 dager til neste mulige flom. For å få på plass løsningen raskt, var tett samarbeidet mellom kommunene og ulike leverandører svært viktig. 
 
Landskapet i Sauda er preget av fjord og høye fjell som kan føre til høy snøsmelting. Dette landskapet øker faren for ulike typer flom og utfordringer med vannets vei mot sjøen. Ved å sammenstille sensordata fra elvene i Sauda, opp mot værdata, kan vi bedre predikere risikoen og gjøre klart beredskapstiltak og varsling før en eventuell flom.   

shutterstock_1751172068.jpg
Svandalsfossen

 

Gjenbruk fra datasjøen til Stavanger kommune

Vi i Bouvet har utviklet og forvalter datasjøen til Stavanger kommune. Denne består av enorme mengder strukturerte- og ustrukturerte data, som igjen benyttes i flere løsninger og er utviklet som en del av digitaliseringsløpet til kommunen. Gjennom utviklingen av denne løsningen har vi designet og scriptet en kommunedatasjø som er klar til å ta imot alle typer data, også sensordata i sanntid.

Med dette som grunnlag, kunne vi raskt sette opp en egen datasjø for DIGI Rogaland. I påvente av data fra nye IoT-sensorer som var under installasjon i Saudefaldene, satte vi opp integrasjoner mot flere kilder med åpne data, blant annet fra NVE og værdata. I tillegg har vi utviklet API-management, slik at løsningen også kan levere ut data til ulike interessenter, som for eksempel vegvesenet og Kartverket,

Christian Marås, prosjektleder og teknisk ansvarlig, Bouvet

Revolusjonerende dashboard for flomvarsling

Etter hvert som data begynte å tikke inn i løsningen, startet utviklingen av et Power BI dashboard som visualiserer sammenstilte data. 


Det nye dashbordet viser vannivåer i tilnærmet sanntid. Sauda kommune har allerede begynt å predikere fremtidig vannhøyde og flomtrussel, gjennom systemets bruk av kunstig intelligens og dataplattform.  

Systemet gjør selve varslingsdelen ved et ekstremvær mer tilpasset lokale varsler. Dette bidrar til enklere samhandling for kommunen ved eventuelle ekstremværsituasjoner.  

3 Power BI - Sauda kommune.PNG
Dashboard i PowerBI

 

Tilrettelgger for gjenbruk av teknologien

Arbeidet til nå har tatt utgangspunkt i elvene som renner gjennom Sauda. Ettersom mange av kommunene i Digi Rogaland-samarbeidet ligger tett inntil kysten, vil en naturlig videreutvikling være å inkludere havnivå i systemet. I fremtiden har man nå grunnlaget for å kunne samarbeide bedre omkring overvåking og datainnsamling til flomvarsling og andre nyttige områder, forteller Terje Rygh prosjektleder DIGI Rogaland, i artikkel fra digirogaland.no.

I denne videoen forteller Digi Rogaland mer om løsningen: 

 

Ansvarlig kontor: Stavanger

Kontakt oss

Kjetil Molaug
Forretningsområdeleder – Plattform, innsikt og analyse
Plattform, Innsikt og Analyse i Rogaland