Buss i Stavanger

Kolumbus

Viser vei for en mer presis, enklere og samkjørt kollektivtrafikk

Kolumbus jobber kontinuerlig med å gjøre Rogaland til et bedre sted å bo og leve ved å jobbe for nullvekst i personbiltrafikken. De er fremtidsrettet og moderne med «en sky først strategi».

Prosjekt: Kolumbus Big Data/DVH

Tidsrom: 2017 - 2018

Ansvarlig kontor: Stavanger