Dashboard med informative tall for Oslo kommune i forbindelse med Covid-19 pandemien

Oslo kommune

Low-Code dataplattform har vært avgjørende for Oslo kommune gjennom Covid-19-pandemien

Pasinfo er Helseetatens sentrale dataplattform og økosystem for helsedata i Oslo. Bouvet har bistått i videreutviklingen av verktøyet slik at det kunne håndtere data og digitale behov knyttet til Covid-19 pandemien. Dette omfatter blant annet løsning for bestilling av test, oppfølging av smittede og nærkontakter, invitasjon til og styring av vaksinering og datagrunnlag for offentlige statistikker.

Utfordringen

Videreutviklingen av Pasinfo har vært en annerledes utfordring grunnet en Covid-19 situasjon i stadig endring, blant annet gjennom virusmutasjoner, fortløpende endringer i regelverk for smittesporing og karantene, og varierende tilgjengelighet av vaksiner. Men gjennom bruk av Low-Code, smidig metode, produktkø (product backlog) og hyppige leveranser har Oslo kommune lykkes med å utforme flere avgjørende tjenester underveis i pandemien i samarbeid med Bouvet.

Løsningen

Pasinfo er en Low-Code-dataplattform bygget på Microsoft Azure og Power Platform som samler og sammenstiller relevant informasjon til støtte for ulike helse- og omsorgstjenester i kommunen. Low-Code-teknologier som Power Platform tilbyr et sett med ferdige komponenter som du raskt kan sette sammen for å levere løsninger.

Løsningen bygger på brukerforvaltning og tilgangskontroll i Azure-plattformen, og data er strukturert i hovedsak gjennom datatjenesten Microsoft Dataverse. 

Bouvet sine konsulenter har vært viktige samarbeidspartnere i videreutvikling av Pasinfo under koronapandemien, og har bistått i å lage flere svært viktige løsninger som blant annet:

  • Oppsett av dataflows og datasets i Power BI for self service analytics.  
  • Utforming av rapporter og dashbord for statistikk og beslutningsgrunnlag. 
  • Automatisering av prosesser relatert til smittevern og vaksinering ved bruk av Power Automate. 
  • Modelldrevet Power Apps-applikasjoner for registrering av forbruk av og behov for smittevernutstyr. 
  • Chatbot utviklet i Power Virtual Agent for registrering av smittede ved skoler. 
  • Modelldrevet Power App for sanntidsoppfølging av GPS-enheter som benyttes i tjenestetilbudet for innbyggere med kognitiv svikt. 
  • Azure-basert tjenestelag som tilgjengeliggjør data og funksjonalitet fra Pasinfo til andre aktører. 
  • Implementering av tilgangskontroll og sikkerhetsroller i Microsoft Azure og Microsoft Dynamics 365. 
  • Utviklet Canvas Power Apps-applikasjoner for registrering av Covid-19-tester. 
  • Utvikling og forvaltning av datamodeller i Microsoft Dataverse. 

Konsulentene er også involvert i utvikling av ELISE - en modelldreven Power Apps-applikasjon bygget på data fra Pasinfo. ELISE understøtter informasjonsdeling ved pasientoverganger mellom ulike institusjoner og virksomheter. 

Fordelen med Low Code

I dette prosjektet har det redusert utviklingstid og lagt til rette for raske tilpasninger og hyppige leveranser av nye Pasinfo-versjoner for å støtte opp under de kontinuerlige endringene i Covid-19 situasjonen. I tillegg har prosjektet fått mer tid til å fokusere på datakvalitet og forretningsprosesser.

Les mer om Low-Code her!

Verdi for kunden

Pasinfo leverer i dag data, prosess- og beslutningsstøtte til tre tusen brukere i Oslo kommune, fra smittesporing for ansatte i bydelene til kommunens ledelse. Plattformen samler inn, aggregerer og tilgjengeliggjør data fra flere enn 25 aktører og systemer, og har i tillegg som rolle å kvalitetssikre data og datamodeller på tvers av kilder som blir brukt for offentlige statistikker. 

Bruk av Low-Code-teknologi samt smidig gjennomføring har gjort Pasinfo i stand til å tilpasse seg til det konstante endringsbehovet som er skapt av pandemien. Siden starten av pandemien i mars 2020 har Pasinfo vært gjennom over 250 releaser og har gjort det mulig for Oslo kommune og Helseetaten å drive tjenesteutvikling på nye måter.

Prosjektet har også fått anerkjennelse gjennom å vinne prisen: Public sector Data and AI project of the year 2021.

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

Ingrid Haugen
Avdelingsleder
Plattform, Innsikt og Analyse i Region Øst