Low-Code – muligheter og anvendelsesområder

I takt med at kundene våre flytter ut av hjemmekontorene og tilbake på kontoret, opplever vi en økende mengde forespørsel rundt Low-Code. Spørsmål som går igjen er hvilke muligheter som finnes innenfor Low-Code, når Low-Code bør benyttes og hvordan best holde kontrollen på alle de nye applikasjonene.

Kjetil Molaug

Bjarki Gudmundsson

Arild Aarnes

no code development, computer screen

Trend 

Ekspertene (Gartner, Microsoft og IDG) er ikke i tvil. Det vil utvikles flere Low-Code applikasjoner enn tradisjonelle applikasjoner (også kalt Pro-Code) de neste årene. Det argumenteres med etterspørselen ikke står i stil med antall utviklere. 

I forbindelse med Low-Code brukes også betegnelsen No-Code. No-Code betyr at det ikke er behov for noe koding. Low-Code indikerer at du har mulighet til å skrive kode med enkel syntaks. Da det er det samme verktøyene som benyttes for begge alternativene, brukes fellesbetegnelsen Low-Code.

I Bouvet erfarer vi en økende interesse blant våre kunder rundt Low-Code. Flere trigges av det å kunne utvikle egne verktøy for å effektivisere sin egen arbeidsdag. Det er flere grunner til dette. Innføringen av smarttelefon har gjort oss mer bevisst på brukskvalitet. Kontinuerlig må du sette deg inn i nye digitale verktøy på fritiden. I tillegg har isolasjon på hjemmekontor tvunget mange til å bli sin egen IT-support. 

Verktøyene i Low-Code verktøykassen er laget for at «alle» skal kunne klare å lage egne løsninger. Utfordringen er at de fleste har andre arbeidsoppgaver som skal utføres fremfor å lage applikasjoner. Vår erfaring at de som lykkes med å ta i bruk Low-Code er de som innser at de trenger litt assistanse på veien. Noen som kan hjelpe dem i gang og sikre at de applikasjonene som utvikles blir kvalitetssikret og forvaltet på en effektiv måte. 

Muligheter 

Det finnes en rekke gode produktleverandører innenfor Low-Code. Mendix, Salesforce og Oracle (APEX) er noen av dem vi har jobbet med i Bouvet. Den plattformen vi får mest forespørsler rundt er Microsoft sin Power Plattform:

Power Plattform muligheter1.png

Plattformen er tett integrert med Microsoft 365 som de fleste allerede har lisenser på. I tillegg er det mulig å bygge et helt digitalt økosystem utelukkende basert på Power Plattformen til Microsoft. 

Low-Code og Pro-Code

Det store spørsmålet alle stiller: Når kan vi benytte Low-Code og når bør vi gå for Pro-Code?

lowcode vs procode.PNG

Low-code er foretrukket alternativ når man ha behov for å få opp løsning raskt samtidig som det er mulig å bygge brukergrensesnittet ut fra et utvalg av ferdige GUI-elementer. 

Våre leveranser innenfor Low-Code inkluderer apper som forbedrer manuelle prosesser, full dataplattform, produksjonsanalyser, finansiell rapportering, tilpasninger til Microsoft 365, prototyping i forbindelse med datastrukturering og applikasjoner som har tidsbegrenset levetid. 

Med andre ord kan det meste av applikasjoner kan utvikles både som Low-Code- og Pro-Code-applikasjoner. Det er derfor ikke enten Low-Code eller Pro-Code når du skal utvikle applikasjoner i fremtiden. Det er oftest en kombinasjon av de to alternativene som gjelder. 

Hvordan holde kontrollen?

Typiske fallgruver du kan gå i under Low-Code-utvikling når du ikke har en plan: 

  • Dårlige datamodeller
  • Feil bruk av GUI-elementer 
  • Lite effektiv kode
  • Feil design/brukskvalitet på applikasjonene
  • Feil driftsplattform

For et økende antall kunder leverer derfor Bouvet goverance av Low-Code som en tjeneste. Det vil si at vi sørger for at løsninger som kundens egne ansatte utvikler kvalitetssikres og optimaliseres. Vi tar ansvar for drift og forvaltning slik at kunden ikke trenger å bekymre seg for fallgruvene. Dette øker følelsen av å lykkes med Low-Code utviklingen. 

Fremtiden

Det er ingen tvil om at Low-Code har kommet for å bli. Det er en teknologi som booster gevinstrealiseringen i forbindelse med digitalisering og som gir kundene våre økt datainnsikt på veien. Det gjelder bare å gjøre det på rett måte som sikrer at innføringen blir en positiv opplevelse. 

Ta gjerne kontakt med en av de tre forfatterne for mer informasjon og mulighetene innenfor Low-Code.

Kontakt oss her

Kjetil Molaug
Forretningsområdeleder – Innsikt, analyse, dataplattform og digital arbeidsplass
Arild Aarnes
Enhetsleder
Martin Gorgas
Enhetsleder