Sammen med Entur har vi utviklet digitale løsninger for hele kollektiv-Norge

Entur bygger digital infrastruktur for kollektivtransport i Norge og lager fremtidsrettede tjenester for reiseplanlegging og billettsalg. Bouvet har vært med på reisen og levert løsninger som gjør at det blir enklere å velge bærekraftige reiser.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Entur lager og drifter salgs-og betalingssystemene som togselskapene og mange andre kollektivselskap bruker. I tillegg samler og foredler Entur trafikkdata fra hele Kollektiv-Norge. Dette er data som deles åpent. Tjenestene som utvikles brukes på tvers av selskaper og fylkesgrenser, og Bouvet bistår i arbeidet med å utvikle nye og sømløse løsninger. 

Bouvet har hatt rammeavtale med Entur siden 2017 og i den perioden hatt vi mange konsulenter inne i prosjektet og har levert tjenester innen ledelse, arkitektur og design.

Bouvet har levert løsninger som har gjort reisehverdagen enklere for reisende over hele landet og løsningen er ganske unik som har reisesøk, salg og billettering mellom ulike selskaper på en og samme plattform. 

Ungdom løper til bussen
Våre leveranser
Vi har via rammeavtalen levert flere tjenester til Entur. Blant annet har vi designet Entur Partner, hatt prosjektlederrollen i store interne prosjekter, strategiske rådgivning og hatt roller innen sikkerhetsrådgivning og testing. Her får du nærmere beskrivelse av hva oppgavene innebar.

Design

Vi har vært med å designe Entur Partner, en webapplikasjon der reisetilbyderne administrerer dataene i deres kollektivtilbud som selvbetjente kiosker, mobilappen, etc.
Det er reisetilbydere som landets fylkeskommuner, og tilbyderne av fylkeskryssende reiser med tog, fly, buss og lignende. eks. Ruter og Vy, som bruker Entur Partner. De viktigste dataene som skal administreres er rutedata, stoppesteder, priser og produkter. Entur Partner tilby også informasjon om salg og omsetning til reisetilbyderne. Vi har hatt følgende roller: 

Interaksjonsdesign og UX

Interaksjonsdesign handler om å lage løsninger som treffer brukernes behov, og som lar de løse sine oppgaver enkelt og effektivt. Som interaksjonsdesigner ledet vår konsulent ukentlig møter med de som utviklet databasene og forretningslogikken som omfattet prismodelleringen. Brukerinvolvering ledet Bouvets konsulent også gjennom ukentlige møter og brukertestet med interne brukerne av applikasjonen. Det ble også gjennomført opplæring og brukertester. 

–Vi utviklet og designet blant annet Entur sin web-applikasjon, som gjør det mulig for reisetilbyderne å administrere dataene som omfatter kollektivtilbudet deres. Løsningen ble utformet med tanke på responsivt design, noe som også var et viktig funn i kartleggingsfasen, sier interaksjonsdesigner i Bouvet, Ole Hopland .
 

Prosjektledelse

Vi har hatt prosjektlederrollen innen prosjekter som blant annet har sørget for etablering og overføring av tidligere delte systemer og løsninger fra tidligere NSB, for avvikling av eldre applikasjoner, Management for Hire og anskaffelse av ny mobil terminal. 

Avvikling av «legacy-systemer» og eldre applikasjoner

Entur ble skilt ut fra tidligere NSB for å ivareta en nasjonal salgs- og billetteringsløsning for kollektivtransport i Norge. Prosjektet hadde to formål;
1.    Realisere krav og behov som følge av jernbanereformen, blant annet sørge for at det finnes funksjoner for håndtering av sømløse reiser mellom togoperatører. 
2.    Modernisere systemporteføljen. 
Bouvets prosjektleder hadde ansvar for planlegging, organisering av smidige team, oppfølging av teamledere og deres utviklingsoppgaver og rapporterte til prosjekteier og styringsgruppe. 

Flytting av servere, pc’er og skrivere til Enturs domene og oppgradering til Windows 10 og Office 365

ExIT er Enturs prosjekt for IT-teknisk, logisk separasjon fra VY (tidligere NSB) hvor servere, pc’er og skrivere skulle flyttes (IP-migreres) til Enturs domene. Deretter ble alle pc’ene oppgradert til Windows 10 og Office 365. Bouvets prosjektleder hadde ansvar for å ivareta koordineringen og god samhandling mellom driftsleverandøren og Entur.

–Min oppgave var å være bindeleddet og sørge for å avtale med ansvarlige om nedetid, at ting ble testet før vi godkjente produksjonsstart, med mer, sier prosjektleder Inger Thune. 

Ingers oppgave var også å sørge for å informere brukerne om endringen; når brukerne skulle bli berørt og eventuelle konsekvenser ved endringen. Risikoen i prosjektet var høy da konsekvensene ved eventuelle feil kunne være at reisende ikke fikk kjøpt togbilletter.

–Omleggingen gikk smertefritt og det at de ansatte selv var så positive til endringene gjorde at vi fikk utført dette på en smidig måte, uten at det gikk utover produksjonen, forteller Inger Thune. 

Anskaffelse av ny mobil terminal

Entur AS har ca. 1500 mobile terminaler som disponeres av personell på tog for billettkontroll og salg av billetter og tilleggstjenester. Dette prosjektets ansvar var anskaffelse og leiekontrakt av ny terminal. Arbeidet inkluderte koordinering mellom utviklere, forretningssiden og innkjøpsavdelingen. Arbeidet bestod i utarbeidelse av dokumenter med kravspesifikasjon for RFI og anskaffelsen, besvare spørsmål under konkurransen, gjennomføre forhandlingsmøter med leverandører og evaluere tilbud. 
 

Rådgivning

Rådgivning og etablering av nytt tjenestedesign og prosess og for kundesenteret – Strategisk rådgiver og prosessansvarlige i team med flere rådgivere fra Bouvet. Sammen leverte de alle faser i prosjektet. 

Hovedleveransene var: 

  • kartlegging, innsikt og undersøkelser
  • utarbeidelse av strategi og målbilde
  • utarbeidelse av tiltak som blant annet beskrivelse av helhetlig service-opplevelse, systemkartlegging og kanalanalyse, opplæringsprogram med konkrete verktøy for trening, onboarding-program for nye mobilitetsaktører, plan og innhold for krisekommunikasjon, Tone of Voice, plan for internkommunikasjon og informasjonslinjer. 

Bouvet sin konsulent hadde ansvar for koordinering av utrulling av ny MT hos Vy og Go-Ahead. Det innebar å koordinere  og følge opp kontrakt med leverandør av maskinvare, og koordinert med Entur in-house team for utvikling av salgsapplikasjon til den mobile terminalen. Konsulenten jobbet også med å utarbeide arkitektur og koordinert leveranser fra de ulike utviklingsteam hos Entur relatert til ny mobil terminal. Bidratt med kompetanse på sikkerhet og kryptering på områder hvor utvikling stoppet opp. For innkjøp av blant annet virtuelt datavarehus med BI-løsning og nytt system for setereservasjon på tog, har vi bidratt både med strategi og fasilitering i de ulike fasene av prosesen rundt innkjøpene. Relevante stikkord: RFI, RFP, build vs buy, forhandlingsmøter, business case, evaluering og innkjøpsstrategi

Sikkerhetsrådgivning og testing

Vi leverer en rekke tjenester innen sikkerhet og i dette prosjektet hadde vi flere roller innen sikkerhetsrådgivning og testing. Her er noen eksempler. 

Sikkerhetsrådgivning

Oppgavene innebar å designe sikker arkitektur for mikrotjenester med autentisering, gjøre teknologivalg for endepunkter og tilrettelegge sikre og stabile prosesser og tjenester under utvikling og når løsning settes i drift. Utføre risiko- og sårbarhetsanalyser for tjenester og plattform - både on-premise og i skyen. Design og implementasjon av sikkerhet rundt mikrotjenestearkitektur, med sikring av applikasjoner, tjenester, API-gateway, og UI-applikasjoner. 

–Vi bistod forskjellige teams med sikkerhetsutfordringer som blant annet logging, backups, monitorering, sertifikater, autentisering og autorisering og sørget for at det ble tatt fornuftige valg som minimerte potensiell angrepsoverflate i løsningene deres, sier vår sikkerhetsarkitekt Thor Bernhardsen. Han jobber fortsatt med sikkerhet hos Entur og forteller at akkurat nå jobber han med en litt artig sak. 

– Mange bussjåfører har en utfordring med dagens påloggingsløsning så nå jobber vi med en liten proof-of-concept løsning der vi ser på en forenklet innlogging som samtidig er sikker og kun gjelder det aktuelle systemet, sier Thor.

Testledelse

I dette prosjektet var vi nødt for å teste alle tjenestene og vi jobbet for det meste med automatiske tester i Cypress for Web og Postman for API, i tillegg til å opprette testcaser i Zephyr og å være med på manuell testing. I tillegg gjennomførte vi ROS analyser og sikkerhetstesting. 

Ta kontakt om du vil vite mer om prosjektet eller hva vi kan gjøre for deg

Tore Arnesen
Key Account Manager

Se flere prosjekter her